Sluiting woning Wollegrasstraat te Valkenswaard

15 november 2018 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan de Wollegrasstraat te Valkenswaard, met ingang van donderdag 15 november 2018 voor de duur van zes maanden te sluiten. De woning is gesloten wegens verstoring van de openbare orde.

Aanleiding besluit

Op basis van een rapportage van Politie Oost-Brabant, heeft burgemeester Ederveen zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van de Wet Victoria.

Wat is de wet Victoria?

De Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet) biedt de burgemeester een mogelijkheid om overlast met behulp van een woningsluiting aan te pakken. Artikel 174a Gemeentewet bepaalt dat de burgemeester een woning (huur én koop) kan sluiten als door gedragingen in de woning de openbare orde rond de woning wordt verstoord. Deze wet is in 1997 in werking getreden. Het is een uiterst middel dat niet zonder zwaarwegende redenen kan worden ingezet. De sluiting van de woning aan de Wollegrasstraat is gebaseerd op een uitgebreide rapportage van meldingen en incidenten van de politie en op basis van signalen en meldingen die zijn binnengekomen bij gemeente en woningverhuurder.

Gezamenlijke inzet

Dit is de eerste keer dat gemeente Valkenswaard de Wet Victoria toepast. Het past binnen de uiterste mogelijkheden van gemeente, politie, woningcorporatie en welzijnsorganisaties om leefbaarheidsproblematiek gezamenlijk aan te pakken. Burgemeester Anton Ederveen (openbare orde en veiligheid): “Een besluit als dit neem ik niet zomaar. Er heeft zich een aantal gewelddadige incidenten rondom deze woning voorgedaan, vaak met drugs in het spel. Die incidenten vormden een gevaar voor de veiligheid van buurtbewoners. Dat is volstrekt onacceptabel. Met dit besluit hoop ik ook de veiligheidsgevoelens in de buurt te herstellen.”