Sluiting woning Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

6 februari 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen aan de Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard, met ingang van maandag 6 februari 2017 voor de duur van 6 maanden te sluiten.

 Op deze locatie zijn voor de tweede keer binnen één jaar verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 12 oktober 2016 een onderzoek ingesteld op het adres Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard. Zij trof in de woning 136,32 gram henneptoppen en 12.801 gram hennepgruis aan. Daarnaast werden diverse goederen aangetroffen waarvan het ambtshalve bekend is dat deze vaak worden gebruikt bij de productie van hennep. Hennep is een plant welke is aangewezen in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. Op 19 maart 2015 trad een aangescherpte toepassing van dit beleid in werking, de ‘gewijzigde beleidsregel bestuurlijke handhaving’ (met onder meer langere sluitingstermijnen).

De politie heeft eerder dit jaar, op 1 maart 2016, eveneens een onderzoek ingesteld op het adres Van Cuijkstraat 64 te Valkenswaard. Zij trof toen in de schuur gelegen achter de woning een in werking zijnde hennepdrogerij aan. In totaal zijn 5,94 kilo henneptoppen aangetroffen. Daarnaast werden diverse goederen aangetroffen waarvan het ambtshalve bekend is dat deze vaak worden gebruikt bij de productie van hennep. Gelet hierop heeft de burgemeester besloten de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen voor een periode van 3 maanden te sluiten, te weten van 3 mei 2016 tot 3 augustus 2016. Nu voor de tweede keer verdovende middelen zijn aangetroffen heeft de burgemeester, conform het Damoclesbeleid, besloten tot sluiting van de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen voor de duur van 6 maanden. Het is voor het eerst dat in de gemeente Valkenswaard voor een tweede keer verdovende middelen in een pand zijn aangetroffen.