Sluiting woning Kerstroosstraat 39 te Valkenswaard

14 juli 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan de Kerstroosstraat 39 te Valkenswaard, met ingang van vrijdag 14 juli 2017 voor de duur van vier maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 23 april 2017 een onderzoek ingesteld op het adres Kerstroosstraat 39 te Valkenswaard. Zij trof in de woning het volgende aan:

  • 3 blauw/witte pillen, (nettogewicht 0,99 gram), na een gehouden indicatieve narcoticatest reageerde de stof positief op de aanwezigheid van MDMA/Amfetamine, voorkomende op lijst I van de Opiumwet.
  • 3 zakken hennepgruis (nettogewicht 55,54 gram), na een gehouden indicatieve narcoticatest reageerde de stof positief op de aanwezigheid van THC, de werkzame stof in hennep, voorkomende op lijst II van de Opiumwet.

MDMA/Amfetamine zijn stoffen welke zijn aangewezen in lijst I van de Opiumwet (harddrugs) en vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 2 van de Opiumwet.

Hennep is aangewezen in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en valt onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. Op 19 maart 2015 trad een aangescherpte toepassing van dit beleid in werking, de ‘gewijzigde beleidsregel bestuurlijke handhaving’ (met onder meer langere sluitingstermijnen).