Sluiting woning Keersopperweg 27 te Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

19 april 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning inclusief het bijbehorende erf en bijgebouwen aan Keersopperweg 27 te Valkenswaard, met ingang van dinsdag 18 april 2017 voor de duur van vier maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 22 februari 2017 een onderzoek ingesteld op het adres Keersopperweg 27 te Valkenswaard. Zij trof in de woning o.a. het volgende aan:

  • 66 pillen met daarin de werkzame stof MDMA/Amfetamine.
  • 5700 gram gedroogde hennep.
  • 1570 gram hennepgruis.
  • 2000 gram henneptakken
  • 25 stekken van hennepplanten

Amfetamine en MDMA zijn stoffen welke zijn aangewezen in lijst I van de Opiumwet (harddrugs) en vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 2 van de Opiumwet.

Hennep is een plant welke is aangewezen in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. Op 19 maart 2015 trad een aangescherpte toepassing van dit beleid in werking, de ‘gewijzigde beleidsregel bestuurlijke handhaving’ (met onder meer langere sluitingstermijnen).