Sluiting woning Irislaan te Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 18-07-2019.

4 juli 2019 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om met ingang van donderdag 4 juli 2019 een woning aan de Irislaan in Valkenswaard, voor de duur van vier maanden te sluiten.

Op de betreffende locatie zijn verdovende middelen aangetroffen.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 16 april 2019 een onderzoek ingesteld naar de woning gelegen aan de Irislaan te Valkenswaard. Gedurende het onderzoek is in het pand 180 gram aan cocaïne aangetroffen. Cocaïne is een verdovend middel welke in Lijst I van de Opiumwet is aangewezen als harddrugs. Dit middel valt onder de verbodsbepalingen van artikel 2 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaren van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. Op 19 maart 2015 trad een aangescherpte toepassing van dit beleid in werking, de ‘gewijzigde beleidsregel bestuurlijke handhaving’ (met onder meer langere sluitingstermijnen).

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen (‘one strike you are out’).