Sluiting woning de Lombok te Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 28-10-2021.

21 oktober 2021 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om een woning gelegen aan de Lombok te Valkenswaard, met ingang van donderdag 21 oktober 2021 voor de duur van vier maanden te sluiten. Op de desbetreffende locatie zijn verdovende middelen aangetroffen.

Aanleiding besluit

De politie heeft op 21 juni 2021 een onderzoek ingesteld naar de woning gelegen aan de Lombok te Valkenswaard. Gedurende het onderzoek is in het pand 6.4 gram cocaïne, 184,5 gram hennep, 5 gram hasj, 32 voorgedraaide joints en 4 hennepplanten aangetroffen.

Cocaïne is een middel welke in Lijst I van de Opiumwet is aangewezen als harddrugs. Het produceren, bewerken, verkopen, afleveren, aanwezig hebben en vervaardigen van een middel als bedoeld in Lijst I van de Opiumwet is verboden gesteld in artikel 2 van de Opiumwet. Hennep en Hasj is in Lijst II van de Opiumwet aangewezen als softdrugs. Het telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, vervaardigen of aanwezig hebben van een middel als bedoeld in Lijst II van de Opiumwet is verboden gesteld in artikel 3 van de Opiumwet.

De politie heeft haar bevindingen op 8 juli 2021 gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting op 9 augustus 2021 per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid gehad tot om een zienswijze in te dienen waarvan op 18 augustus 2021 gebruik is gemaakt, op verzoek is nog de gelegenheid geboden om tot en met 9 september 2021 een aanvullende zienswijze in te dienen. Daarna is door de burgemeester een besluit genomen.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie en draagt bij aan de handhaving van de openbare orde en veiligheid en het beschermen van de volksgezondheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. In de afgelopen jaren is het beleid een aantal maal aangescherpt, laatstelijk in februari 2021 waarbij dit beleid ook toegepast kan worden wanneer er sprake is van voorbereidingshandelingen.

Wat is het Damoclesbeleid?

Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen (dan wel in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven) verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven mag sluiten en (indien aanwezig) een exploitatievergunning mag intrekken.

Het Damoclesbeleid in de gemeente Valkenswaard is tot stand gekomen met inachtneming van de uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak met het Openbaar Ministerie en de politie. Samen zetten zij zich in voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen (‘one strike you are out’).