Sluiting woning Corridor 57 te Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

12 april 2017 - De burgemeester van Valkenswaard heeft besloten om de woning aan Corridor 57 te Valkenswaard, mmet ingang van woensdag 12 april 2017 voor de duur van drie maanden te sluiten. Op deze locatie zijn verdovende middelen aangetroffen boven de norm voor eigen gebruik.

Aanleiding besluit

Bij bestuurlijke rapportage van de Politie Oost-Brabant van 3 april 2017, is aangegeven dat op 20 maart 2017 bij de doorzoeking van de woning in de woonkamer een in werking zijnde hennepkwekerij werd aangetroffen.

Het volgende werd in de woning aangetroffen:

  • 7 hennepplanten met een gemiddelde hoogte van 60 cm
  • 150 plantenbakken
  • Twee kweektenten
  • 15 assimilatielampen
  • 2 koolstoffilters

Hennep is een plant welke is aangewezen in lijst II van de Opiumwet (softdrugs) en vallen onder de verbodsbepalingen van artikel 3 van de Opiumwet. De hennepplanten werden door middel van een irrigatiesysteem van een vloeistof voorzien, de luchtverversing en luchtafvoer werd geregeld door een aan- en afzuiginstallatie. De stroomvoorziening ten behoeve van de hennepkwekerij werd illegaal afgenomen, hierdoor werd een (brand)gevaarlijke situatie gecreëerd.

De politie heeft haar bevindingen gerapporteerd aan de burgemeester. Op basis van deze rapportage heeft de burgemeester zijn voornemen tot sluiting per brief kenbaar gemaakt aan de eigenaar en gebruiker van het betreffende pand. Deze hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen, waarna de burgemeester een besluit neemt.

De sluiting maakt een einde aan de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat. Het besluit van de burgemeester is genomen op grond van het zogenaamde Damoclesbeleid. De gemeente Valkenswaard past dit beleid toe sinds 2012. Op 19 maart 2015 trad een aangescherpte toepassing van dit beleid in werking, de ‘gewijzigde beleidsregel bestuurlijke handhaving’ (met onder meer langere sluitingstermijnen).