Ruim baan voor toekomstplannen Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2019.

20 december 2018 - Het einde van de verkeersoverlast door de N69 komt in zicht. Gisteren ondertekende burgemeester Ederveen samen met gedeputeerde Christophe van de Maat de uitvoeringsovereenkomst N69.

Met de opdrachtverlening van de provincie aan Boskalis voor de aanleg van de nieuwe weg, kan de gemeente aan de slag met de herinrichting van het centrum als onderdeel van de toekomstplannen van Valkenswaard.

Met het tekenmoment afgelopen woensdag 19 december zijn er belangrijke afspraken vastgelegd tussen de provincie en gemeente Valkenswaard. Zoals over de voorwaarden voor de overdracht van de oude N69 en de verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid.

Het college van burgemeester en wethouders zijn trots op de uiteindelijke overeenkomst. Tijdens de onderhandelingen heeft het college veel input gekregen van bewoners en andere betrokkenen. Zo zijn de afgesproken maatregelen in Dommelen-Zuid om sluipverkeer in Dommelen te voorkomen, tot stand gekomen met input en advies uit een bewonerswerkgroep.

“Het advies van de bewonerswerkgroep is unaniem door onze raad overgenomen en vormt de basis voor de verdere uitwerking van de maatregelen in Dommelen. Daar hechten we als college veel waarde aan.” aldus burgemeester Ederveen.

Tekenmoment gevierd op de markt

Op woensdagavond werd de overeenkomst met verschillende betrokkenen gevierd aan de ijsbaan in Valkenswaard. Een feestje waard want de gemeente kampt al decennialang met overlast van de weg die door het centrum voert.
Burgemeester Ederveen: “Samen met de gunning voor de aanleg van de nieuwe N69, markeert de ondertekening voor ons als Valkenswaard een zéér welkom einde van een tijdperk. Een tijdperk dat zich kenmerkt door discussies over de toekomstbestendigheid en leefbaarheid van ons dorp, dat meer en meer gebukt ging onder de toenemende verkeersdruk en overlast van vrachtwagens.”

Toekomstplannen voor het centrum

Met het bereiken van deze mijlpaal, ligt de weg nu vrij voor de verdere invulling van de ambities uit de Toekomstvisie. Zoals de plannen om het centrum aan te pakken zoals die in Masterplan Centrum beschreven staan.

“We kunnen ons nu met volle overtuiging kunnen richten op een gezonde, duurzame toekomst van Valkenswaard. Waar groen en genieten bij elkaar komt. In een levendig centrum, waarbij het fijn vertoeven is. Maar ook in het buitengebied waar we als gemeente een brug willen slaan tussen onze kwetsbare natuur, vrijetijd en werkgelegenheid.”

Wilt u meer weten ov er plannen rondom de N69? Kijk dan op de website van Grenscorridor N69.