Ruigere bermen en graspollen bij bomen

Dit item is gearchiveerd op 25-07-2019.

24 juni 2019 - De laatste tijd krijgen we als gemeente opmerkingen over de graspollen (zogeheten grasbaarden) die blijven staan rondom bomen in plantsoenen of op grasvelden.

Inwoners vragen waarom de medewerkers van de buitendienst deze graspollen niet maaien.

Dit is een bewuste keuze. De gemeente beheert het openbaar groen al enige tijd minder intensief. We proberen de verstening zoveel mogelijk terug te dringen, zodat het regenwater beter kan wegvloeien in de bodem. Dat is goed voor het grondwaterpeil en ontziet ook de riolering. Als gemeente doen we nog veel meer om de biodiversiteit te bevorderen en tegelijkertijd in te spelen op de klimaatverandering. Daarom laten we de grasbaarden rondom bomen bewust staan. Ook voorkomen we hiermee dat een boom of zijn oppervlakkige wortels worden beschadigd door een maaimachine of een bosmaaier.

Bloemrijke en ruigere bermen

We zaaien ook bloemrijke mengsels in bermen en maaien aan de buitenzijde van de bebouwde kom, bijvoorbeeld bij de Zuidelijke Randweg, alleen de eerste 40 cm van de berm. Vooral bijen, zweefvliegen, vlinders en libellen, maar ook vogels profiteren van deze ‘ruige’ bermen.

In parken en plantsoenen zijn de afgelopen maanden veel bloembollen tot bloei gekomen en dat leverde fraaie beelden op. Nu deze bloemen in hun laatste fase van bloei zitten, oogt dat minder mooi en maaien we ze binnenkort.