Rouwbijeenkomsten in De Hofnar voortaan mogelijk

Dit item is gearchiveerd op 14-01-2019.

17 december 2018 - Vanaf nu is het mogelijk om rouw- of uitvaartbijeenkomsten te laten plaatsvinden in Theater De Hofnar. Het college heeft besloten om de geldende regelgeving hierop aan te passen.

Al jaren vinden rouwbijeenkomsten niet meer uitsluitend plaats in kerkgebouwen of speciaal ingerichte rouwcentra. De vraag naar ‘alternatieve’ locaties groeit zelfs sterk, want ook die kunnen zich er uitstekend voor lenen.
In Valkenswaard wordt voor rouw- en uitvaartbijeenkomsten van tijd tot tijd al gebruikt gemaakt van bestaande zalenaccommodaties. Ook Theater De Hofnar leent zich daarvoor vanwege zijn specifieke voorzieningen. Het is een aanvulling op het bestaande voorzieningenaanbod.
Er hebben al enkele rouwbijeenkomsten plaatsgevonden in De Hofnar. Ook heel recent nog. Het college heeft daarvoor incidenteel toestemming verleend, met verwijzing naar het besluitvormingstraject dat nu zijn voltooiing nadert.