Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Taxbus

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

Persbericht Taxbus
04 augustus 2017 -In april/mei 2017 is in de regio Zuidoost-Brabant onder de gebruikers van Taxbus een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

Taxbus is een vorm van openbaar vervoer voor mensen met een beperking en senioren.
Met een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 blijken klanten duidelijk tevreden te zijn over de kwaliteit van Taxbus. Klanten van Taxbus zijn vooral tevreden over behulpzaamheid van telefonisten en chauffeurs. Stiptheid en klachtafhandeling worden iets minder positief beoordeeld.
Het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek is uitgevoerd met behulp van een enquête onder recente gebruikers van Taxbus. Gevraagd is naar hun reisgedrag en naar hun mening over de kwaliteit van de dienstverlening rond de ritreservering, chauffeur, voertuig, prijs, stiptheid en klachtafhandeling.

Uitkomsten enquête

Uit de enquête blijkt dat 63% van de respondenten meerdere keren per maand met Taxbus reist. Taxbus wordt veruit het meest gebruikt om op bezoek te gaan bij familie en kennissen. In het algemeen blijken de klanten van Taxbus tevreden te zijn over de dienstverlening van vervoerders Connexxion, Alptax en Van der Wijst. Het algemene oordeel over de rituitvoering (7,86) is nauwelijks gedaald ten opzichte van 2016 (7,91). De tevredenheid over de dienstverlening van de regiecentrale (7,97) is gelijk gebleven.
Het meest tevreden zijn de klanten over aspecten gerelateerd aan de dienstverlening door de telefonisten van de reserveringslijn en de chauffeurs. Hierbij valt te denken aan klantbenadering, het rijgedrag en het veilig vastzetten van de rolstoel. Klanten zijn iets minder tevreden over het op tijd opgehaald worden, het naleven van de maximale omrijtijd en de afhandeling van klachten.
In het onderzoek zijn dit keer enkele extra vragen gesteld over eventueel gebruik van het openbaar vervoer. De meest genoemde reden waarom de respondenten geen gebruik maken van het openbaar vervoer zijn lichamelijke beperkingen. Verder worden loopafstand tot het openbaar vervoer en onvoldoende begeleiding relatief vaak genoemd. Iets meer dan een kwart van de respondenten geeft aan het openbaar vervoer te overwegen indien er geen belemmerende factoren zouden zijn.

Aandachtspunten

De uitkomsten van dit onderzoek zijn reden om aandacht te blijven besteden aan het op tijd opgehaald worden en het op tijd aankomen op de plaats van bestemming. Dit geldt ook voor de klachtafhandeling. De uitkomsten over de belemmeringen bij het Openbaar Vervoer worden meegenomen als aandachtspunt bij de verdere ontwikkeling van het doelgroepenvervoer en het openbaar vervoer in Zuidoost-Brabant.