Resultaten Cliëntervaringsonderzoeken Wmo en Jeugd

Dit item is gearchiveerd op 22-11-2018.

1 november 2018 - Veel inwoners zijn tevreden over de kwaliteit van ondersteuning die ze ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. 

Dat blijkt uit de cliëntervaringsonderzoeken (afgekort: CEO) van adviesbureau BMC, in opdracht van de gemeente Valkenswaard. De jaarlijks verplichte onderzoeken gaan over 2017 en zijn vergelijkbaar met de resultaten van 2016.

De enquêtes gaan in op thema’s zoals de hulpvraag van de cliënt, het contact met de gemeente, de ontvangen hulp en de kwaliteit en het effect van de ondersteuning. Er zijn enquêtes verstuurd naar inwoners die in 2017 gebruik maakten van Jeugdhulp en/of hulp vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CEO Jeugd), of van een Wmo-voorziening (CEO Wmo). Met de uitkomsten kan de gemeente waar nodig haar beleid op het gebied van zorg verbeteren.

Inbreng gevraagd aan diverse partijen

De resultaten uit de CEO s van 2017 wijken nauwelijks af van die uit van het jaar daarvoor.

De gemeente heeft de resultaten van beide onderzoeken besproken tijdens een analysebijeenkomst met een brede groep mensen, waaronder medewerkers, de gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Met het Senioren Belang Valkenswaard (SBV) zijn de resultaten van het CEO Wmo besproken. De adviezen uit deze bijeenkomsten zijn meegenomen in de aandachtspunten die vervolgens zijn opgesteld. De medewerkers van de gemeente gaan met die aandachtspunten aan de slag. Dit alles om de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoner zo optimaal mogelijk te maken.

Meer informatie

De rapportages met onderzoeksresultaten en aandachtspunten vindt u onderaan deze webpagina. Verder staan daar de factsheets die voor beide onderzoeken zijn opgesteld, met daarin een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten.