Restauratie molen Sint Antonius Abt in Borkel en Schaft

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

27 juni 2017- De molen aan de Dorpsstraat in Borkel en Schaft is aan restauratie toe.

Een aantal onderdelen van de molen verkeert in zodanige staat dat groot onderhoud nodig is. Omdat de molen een rijksmonument is, heeft de gemeente een restauratieplan opgesteld waarin ze alle werkzaamheden heeft benoemd die nodig zijn om de molen in zijn oorspronkelijke staat te behouden.
De firma Adriaens uit Weert gaat de restauratiewerkzaamheden uitvoeren. Adriaens is een gespecialiseerde molenbouwer. De voorbereidende werkzaamheden zijn nu opgestart. Het werk is naar verwachting begin december afgerond. De molen is tot die tijd gesloten voor bezoekers.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan onder meer uit herstelwerk in de molen zoals aandrijvingen, metselwerk, houtwerk, en ramen en deuren. Daarnaast voert Adriaens schilderwerk uit, zowel aan de binnenkant van de molen als aan de buitenzijde. De molen wordt aan de buitenkant in zijn geheel opnieuw geschilderd. Verder moet de dakbedekking vervangen worden.

Het meest omvangrijke werk is het restaureren van de vier molenwieken. Begin juli zal de molenbouwer de huidige wieken tijdelijk verwijderen. In de loop van de maand november kan hij ze weer terug plaatsen. De vormgeving van de wieken wordt zodanig aangepast dat deze effectiever wind kunnen vangen. Dat maakt het mogelijk om de molen ook bij minder wind te laten draaien.
De kosten voor de restauratie worden geraamd op € 122.000,-. De provincie Noord-Brabant en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben subsidies toegekend voor het merendeel hiervan. Het overige deel (circa € 30.000,-) betaalt de gemeente Valkenswaard.