RES 1.0 klaar: op 25 november naar de raad

Dit item is gearchiveerd op 26-11-2021.
Bekijk afbeelding op groter formaat

25 oktober 2021 - Hoe gaan we in Zuidoost Brabant meer energie besparen? Dat staat in de Regionale Energie Strategie 1.0. (RES 1.0). De komende maanden ligt dit document ter besluitvorming voor aan 21 gemeenteraden, 2 waterschappen en de provincie.

Gemeente Valkenswaard streeft de doelstellingen van het Klimaatakkoord na: 49% minder uitstoot in 2030 en een bijna volledig energieneutraal Nederland in 2050. Om de afspraken uit het Klimaatakkoord te bereiken stelt Valkenswaard samen met 21 gemeenten in de regio, waterschappen en de provincie, een RES op. Dit samenwerkingsverband heet de Metropoolregio Eindhoven.

Wat staat er in de RES 1.0?

In de RES staat hoe we energie kunnen besparen, hoe en waar we duurzame elektriciteit kunnen opwekken, en hoe we duurzame warmtebronnen kunnen benutten. In de publieksversie van de RES 1.0 kunt u een samenvatting lezen van de belangrijkste RES thema’s.

De RES 1.0 is zorgvuldig voorbereid en besproken. Zo is er o.a. een uitgebreid milieueffecten-onderzoek uitgevoerd (planMER) en hebben raadsleden, stakeholders (o.a. de Adviesgroep RES, ZLTO, Woningbelang en energiecoöperaties) en inwoners meerdere malen hun input kunnen leveren.

Wat betekent de RES 1.0 voor Valkenswaard?

In de aanloop naar de RES 1.0 is duidelijk geworden dat er tot 2030 in Valkenswaard geen geschikte plekken zijn voor het opwekken van grootschalige zonne- en windenergie. Als gemeente gaan we daarom kijken hoe we inwoners en ondernemers kunnen stimuleren om zelf duurzame energie op te wekken. Daarnaast kijken we naar mogelijkheden om energie te besparen. In de komende tijd gaan we bepalen hoe we dit precies uit gaan voeren.

Wethouder Theo Geldens: “Het is belangrijk dat we als regio gezamenlijk plannen maken over het opwekken en besparen van energie. Daarom ben ik blij dat de RES 1.0 nu klaar is om naar de raad te gaan.

We zien in de RES 1.0 dat er in Valkenswaard tot 2030 geen geschikte gebieden zijn om op grootschalige manier duurzame energie op te wekken. Maar we kunnen nog genoeg doen. Zo kunnen we nu al bekijken welke daken geschikt zijn voor zonnepanelen. En is het verstandig om snel aan de slag te gaan met het isoleren van huizen, kantoren en andere gebouwen. Dat doen we samen. Zodat we ervoor zorgen dat Valkenswaard een groene gemeente blijft waar we in de toekomst nog steeds trots op kunnen zijn.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over de RES 1.0? Kijk dan op de website van Metropoolregio Eindhoven