Renovatie atletiekaccommodatie en directe omgeving op sportpark den Dries

Dit item is gearchiveerd op 28-01-2019.

27 december 2018 - Velen van ons herinneren het zich nog, lekker sporten op de atletiekbaan. Die baan is in 40 jaar niet veranderd en ligt er nog steeds hetzelfde bij. Tijd om hem toekomstbestendig te maken, zodat onze kinderen er ook nog minstens 40 jaar van kunnen genieten. 

Daarom heeft de gemeente samen met atletiekvereniging AVV en de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) een plan uitgewerkt om ervoor te zorgen dat de gemeentelijke sportaccommodatie weer volledig voldoet aan de huidige eisen.

Maatschappelijk belang

Wethouder Geldens van Sport: “Deze accommodatie is niet alleen van belang voor de leden van de atletiekvereniging, maar heeft een maatschappelijk belang. Want heel veel onderwijsinstellingen maken er gebruik van, de Koningsspelen worden er gehouden en veel evenementen waaronder de tweejaarlijkse Samenloop voor Hoop. Met een sportaccommodatie die gemaakt is voor de toekomst kunnen inwoners van Valkenswaard opnieuw jarenlang van deze accommodatie genieten.”

Naast de renovatie worden ook de segmenten voor bijvoorbeeld het verspringen, discuswerpen en hoogspringen uitgebreid. De baan is hierdoor zeer geschikt voor grote groepen scholieren. AVV en de gemeente gaan samenwerken om de baan optimaal te laten gebruiken.

Geldens: “Dit plan beperkt zich niet enkel tot het sportieve deel, ook de directe omgeving en het groen krijgen een grote opknapbeurt.”

In de vergadering van 13 september jl. heeft de gemeenteraad voor dit alles een bedrag beschikbaar gesteld van bijna € 963.000. De werkzaamheden beginnen in januari 2019. In september staat de oplevering van de atletiekaccommodatie gepland.

Werkzaamheden atletiekaccommodatie

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • atletiekbaan volledig renoveren en de zogenaamde segmenten zoals polsstokhoogspringen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen en kogelstoten volledig vernieuwen en uitbreiden;
  • regenwater dat vanaf de verharde gedeeltes van de atletiekbaan komt, bergen in zogenaamde wadi’s zodat het kan infiltreren in de grond;
  • kassahokjes, de oude betonnen staantribune en de hekwerken bovenop het talud en aan de voorzijde van het parkeerterrein verwijderen;
  • entree opknappen

Verjonging van het groen

Naast deze maatregelen gaat de gemeente ook het groen in de omgeving van de atletiekaccommodatie grootschalig renoveren. In het kader van de Flora en Faunawet is voor deze omgeving een gedragscode bosbeheer uitgevoerd. Met de uitkomsten hiervan wordt rekening gehouden bij de renovatie. Bomen die terugloop met veel dode takken vertonen, zoals dennen, worden verwijderd. Dit geldt eveneens voor de 14 tamme kastanjes met veel dood hout, aan de zijde van het parkeerterrein. Voor deze bomen is een kapvergunning aangevraagd en zij zullen ter compensatie worden vervangen door jonge tamme kastanjes en solitaire dennen.

In diezelfde omgeving staan echter ook nog bomen die wel een goede levensverwachting hebben, zoals de eiken. Uiteraard blijven deze bomen staan. Deze verjongingsmaatregelen aan het groen zijn nodig om de komende decennia weer volop te kunnen sporten en recreëren op een fraai groen sportcomplex.

Planning van de werkzaamheden

In verband met het broed- en plantseizoen starten we in januari 2019 met de uitvoering van de werkzaamheden aan het groen in de directe omgeving. Met de renovatie van de atletiekaccommodatie start de gemeente half april 2019. De oplevering staat gepland in september 2019. Omdat we deze werkzaamheden zoveel mogelijk in de zomerperiode plannen en in hoofdzaak overdag en op werkdagen, blijft de overlast voor de sporters tot een minimum beperkt.