Reconstructie kruising De Vest - Zeelberg

Dit item is gearchiveerd op 01-08-2020.

30 maart 2020 - Op maandag 6 april start Daams Infra in opdracht van de gemeente Valkenswaard met werkzaamheden aan de kruising De Vest-Zeelberg. De te nemen maatregelen zijn bedoeld om de doorstroming en verkeersveiligheid te bevorderen.

Het gaat om de volgende maatregelen:

  • de twee rijstroken van de Vest splitsen met een middelgeleider ter hoogte van De Vest;
  • twee oversteekmogelijkheden aanbrengen voor voetgangers en fietsers;
  • aanleggen van twee inritconstructies als toegang naar De Vest.

In totaal duren de werkzaamheden tot begin juli.

Om de doorstroming te garanderen wordt het werk in twee fasen uitgevoerd.

Het project wordt gedeeltelijk met financiële steun van de provincie Noord-Brabant gerealiseerd.

Eerste fase van 6 april  tot mei

Op maandag 6 april start de aannemer aan de noordzijde van De Vest (centrumzijde) met het maken van een tijdelijke rijstrook voor doorstroming van het verkeer en het aanbrengen van wegafzettingen met verkeersregelinstallaties.

Daarna wordt het asfalt van de rijbaan opgebroken, net als de bijbehorende fietspaden en toegangswegen aan de noordzijde van De Vest. Hier zal nieuw asfalt aangebracht worden.

De lichtmasten worden verwijderd en vervangen door nieuwe, energiezuinige lichtmasten met ledlampen. De rijbaan wordt een stukje verschoven en verbreed.

Tweede fase van mei tot juli

Rond 1 mei worden de verkeersafzettingen omgezet en wordt gestart met het opbreken aan de zuidzijde van De Vest (zijde buitengebied). De aannemer voorziet ook daar de rijbaan van nieuwe asfalt en vernieuwt de lichtmasten. De toegangsweg wordt opnieuw bestraat.

Maatregelen voor auto- en fietsverkeer

De fietspaden zullen tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten worden en het fietsverkeer wordt omgeleid. Voor het autoverkeer komt een verkeersregelinstallatie op de rijbaan, omdat op De Vest steeds maar één rijstrook beschikbaar is, ter hoogte van de kruising met de Zeelberg.  

Voor het aanbrengen van de deklaag is het noodzakelijk dat de gehele weg voor één dag wordt afgesloten. De juiste datum van deze afsluiting volgt nog.

Informatie

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus kon de gemeente geen inloopbijeenkomst organiseren over de werkzaamheden. De omwonenden hebben in plaats hiervan een uitgebreide informatiebrief ontvangen van Daams Infra.

Met algemene vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer M. van den Boomen van de Gemeente Valkenswaard via telefoonnummer (040) 2083658 of via e-mail maarten.van.den.boomen@valkenswaard.nl