Raadsvergadering op 25 februari

Dit item is gearchiveerd op 26-02-2021.

15 februari 2021 - Op donderdag 25 februari vergadert de gemeenteraad vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Deze raadsvergadering is openbaar.

U kunt deze vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl of telefonisch via nummer (040) 2083407.

Ga verder naar de agenda