Raadsvergadering 6 juli

Dit item is gearchiveerd op 07-07-2020.

3 juli 2020 - Op donderdag 2 juli is de raadsvergadering geschorst. Daarom vergadert de gemeenteraad op maandag 6 juli verder vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Hierbij wordt rekening gehouden met de afstandsmaatregelen vanwege Corona. 

De vergadering is rechtstreeks te volgen via livestream. Bekijk het op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

3.1 Voorstel inzake conceptbegroting 2021 Cure Afvalbeheer

3.2 Voorstel inzake programmabegroting 2021 – 2024 GRSA2

4 Vragen / opmerkingen naar aanleiding van ingekomen stukken / antwoorden op vragen ex. artikel 41 Reglement van Orde

5 Twee Moties Vreemd aan de orde van de dag 

Ga verder naar de agenda