Presentatie ontwerpen speelplekken Schepelweijen

Dit item is gearchiveerd op 15-12-2021.
Bekijk afbeelding op groter formaat

30 november 2021 - De gemeente Valkenswaard is bezig aan de laatste fase van het omvormen van alle speelplekken.

Een werkgroep van inwoners en medewerkers van de gemeente heeft de afgelopen weken de plannen voor het deelgebied Schepelweijen in Dommelen uitgewerkt. De inwoners kennen de situatie ter plaatse goed en hebben waar nodig mensen uit de buurt benaderd. Ze zijn tot heel creatieve oplossingen gekomen. Daarbij is rekening gehouden met de beschikbare budgetten, met verkeersveiligheid, vergroening en het beperken van overlast. Graag willen we de ideeën uit de werkgroep aan de alle wijkbewoners en andere belangstellenden voorleggen.

Ontwerp te zien op website

Door de aangescherpte coronamaatregelen kunnen we helaas geen fysieke bijeenkomst organiseren. De ontwerpen voor aanpassing van de betreffende speelplekken zijn te raadplegen via deze website.

Reageer vóór 14 december

U kunt uw opmerkingen, vragen of ideeën over de ontwerpen vóór 14 december mailen naar speelplekken@valkenswaard.nl. U kunt eventueel ook bellen met Ad Lavrijssen, via nummer (040) 2083595.

Na 14 december bespreken we uw inbreng met de werkgroepleden en passen de ontwerpen waar mogelijk aan. De uitvoering staat gepland in het begin van het nieuwe jaar.