Presentatie ontwerpen aanpassen speelplekken in Agnetendal

15 juni 2020 - De gemeente Valkenswaard is bezig met het aanpassen van alle speelplekken.

De kern Borkel en Schaft is al afgerond en de kern Valkenswaard is bijna gereed. Nu is Dommelen aan de beurt en wij plaatsten daarom in januari een oproep om mee te denken over de plannen voor de omvorming van de speelplekken. Omdat Dommelen zo’n groot gebied bestrijkt met zo’n 40 speelplekken, werken we in vier deelgebieden en is voor elk deelgebied een werkgroep gevormd.

Deelgebied Agnetendal; mannen- en vrouwendalen

Eén van die deelgebieden is de wijk Agnetendal, waar een werkgroep aan de slag ging met de speelplekken in de ‘mannen-en vrouwendalen’. De ideeën vanuit deze werkgroep willen wij graag aan u voorleggen.

In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen inloopavond organiseren. Daarom zijn de ontwerptekeningen vanaf heden voor belangstellenden op te vragen via een mailtje naar speelplekken@valkenswaard.nl

Reageer voor 10 juli

U kunt opmerkingen, vragen en ideeën over de ontwerpen naar genoemd mailadres sturen tot 10 juli . Daarna bespreken we uw inbreng met de werkgroepleden en passen de ontwerpen waar mogelijk aan.

Wilt u meer toelichting, dan kunnen wij dit telefonisch bespreken, of een afspraak in het gemeentehuis plannen, rekening houdend met de coronamaatregelen. Wilt u in uw reactiemail aangeven als u contact wilt en uw telefoonnummer vermelden?

De uitvoering van de plannen staat gepland na de zomervakantie.

Over welke speelplekken gaat het?

Het gaat in dit gebied om aanpassing van de speelplekken in het Valentijndal, Victordal, Ceciliadal, Estherdal, Cuneradal en Paulusdal.

Op de nominatie om te verdwijnen staan: Leonardusdal, Henricusdal, Feliciadal en Barbaradal. Aan het voorstel van te verwijderen speelplekken ging een uitvoerige analyse vooraf door een onafhankelijk adviesbureau, dat onder meer gekeken heeft naar de samenstelling van de bevolking (leeftijdscategorieën), afstand tot omliggende speelplekken en de aanwezige kwaliteiten.

Het verdwijnen van deze speelplekken wordt gecompenseerd door het opwaarderen van andere speelplekken, zodat een speeltrekpleister ontstaat voor alle leeftijdscategorieën.