Plannen voor aardgasvrij Valkenswaard naar de raad

Bekijk afbeelding op groter formaat

22 november 2021 - De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. In Valkenswaard hebben we dit proces beschreven in het visiedocument Transitievisie Warmte. Tijdens de raadscommissievergadering op donderdag 2 december wordt dit stuk door de raad besproken. 

Hoe stappen we over naar een aardgasvrij Valkenswaard?

Ook in Valkenswaard zijn we op zoek naar andere manieren van verwarmen. Die overstap maken we niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten. De gemeente heeft deze plannen op hoofdlijnen beschreven in de Transitievisie Warmte. Dit is een document waarin staat hoe we woningen in Valkenswaard het beste duurzaam kunnen verwarmen. Maar ook wanneer we dat het beste kunnen doen en welke aardgasvrije oplossing het beste zou passen per wijk.

Wilt u weten wat erin staat? Op de website kunt u het stuk doorlezen. Ga naar Valkenswaard.nl/duurzaamheid en kies voor: Transitievisie Warmte.

Mogelijkheid tot inspreken tijdens commissievergadering

De Transitievisie Warmte wordt op donderdag 2 december in de raadscommissievergadering en op 16 december in de gemeenteraad besproken. De commissievergadering op 2 december biedt de mogelijkheid om in te spreken. De vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. U kunt de vergadering rechtstreeks volgen via livestream. Bekijk deze op uw computer, tablet of telefoon via webcast.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Dan kunt u dat vóór de vergadering schriftelijk doorgeven aan de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema per mail cmi@valkenswaard.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 november 2021, 24.00 uur. Graag met vermelding van het onderwerp waarover u wilt inspreken.

U kunt de vergadering ook bijwonen. Vanwege de Coronamaatregelen, vragen wij u om u van te voren aan te melden bij de raadsgriffier, mevrouw drs. C. Miedema. Dat kan via een mailbericht aan cobie.miedema@valkenswaard.nl. Let erop dat u bij binnenkomst een mondkapje dient te dragen. Dit mag tijdens de vergadering afgezet worden. Graag attenderen wij u ook op 1,5 meter afstand die u van elkaar dient te houden.

Vervolg Transitievisie Warmte

Tijdens de raadscommissievergadering op 2 december wordt dit stuk door de raad besproken. Op 16 december tijdens de raadsvergadering zal de raad over het document beslissen. Tijdens de raadsvergadering kunt u niet meer inspreken. Maar u kunt de vergadering -onder voorbehoud van afwijkende coronamaatregelen- wel bijwonen door u aan te melden (zie boven) of rechtstreeks via livestream te volgen via webcast.