Plannen voor aanleg N69 onherroepelijk

Dit item is gearchiveerd op 14-07-2018.

13 juni 2018 - De Raad van State heeft vandaag, 13 juni, het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de nieuwe Grenscorridor N69 onherroepelijk vastgesteld. Daarmee zijn alle juridische planologische procedures voor de nieuwe provinciale weg tussen Eindhoven en de Belgische grens doorlopen en kan de weg daadwerkelijk aangelegd worden.

Wethouder Kees Marchal: “Dit is heel goed nieuws voor de inwoners van Valkenswaard. Na jaren van voorbereiding en zorgvuldige plannenmakerij heeft nu ook de hoogste rechter van Nederland besloten dat dit plan inhoudelijk klopt en dat alle procedures correct doorlopen zijn.”

De provincie gaat nu snel verder met het gunningstraject zodat de schop snel de grond in kan. De verwachting is dat de nieuwe N69 eind 2021 gereed is voor verkeer zodat doorgaand verkeer niet meer door Valkenswaard en Dommelen hoeft te rijden, maar de nieuwe verbinding kan gebruiken. Dit is zeer positief voor de verdere toekomstplannen van Valkenswaard waaronder Masterplan Centrum en De Groote Heide – Dommelland. Hierdoor kunnen wij de verkeersstructuur in Valkenswaard optimaliseren wat de bereikbaarheid en leefbaarheid ten goede komt. Denk hierbij aan het verkeersluw maken van het centrum.

Aansluiting Veldhoven

De nieuwe N69 sluit ten zuiden van Veldhoven aan op de A67. Voor die aansluiting heeft de gemeente Veldhoven een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan wacht op de uitspraak van het Europees Hof in een aantal vergelijkbare zaken over de gevolgen van de aansluiting op de natuur door de uitstoot van stikstof. Concreet betekent dit dat het bestemmingsplan voor de aansluiting nu is aangehouden.
Wethouder Marchal: “Voor Valkenswaard is de uitkomst van dit proces van groot belang, omdat met de aansluiting van de nieuwe verbinding op de A67 pas echt doorgaand verkeer uit ons centrum te weren is.”

Grenscorridor N69

Met deze nieuwe verbinding wordt uiteindelijk een schoon en veilig alternatief gerealiseerd voor doorgaand verkeer buiten de kernen van Valkenswaard om. De weg bestaat uit twee aparte rijstroken en wordt uitgevoerd met stil asfalt. Met de omgeving en de kwetsbare natuur wordt rekening gehouden. Bijvoorbeeld door aanleg van voetgangerspassages en ecologische verbindingszones. Op deze manier vormt de weg geen barrière in het landschap.