Plan voor familie attractiepark in Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

11 mei 2017 - Michel Geenen, eigenaar van Rofra, en burgemeester Ederveen van de gemeente Valkenswaard, hebben op 11 mei 2017 een intentieovereenkomst getekend om samen te komen tot een nieuw familiepark met attracties in Valkenswaard. Na drie maanden is het de bedoeling om nadere afspraken over bijvoorbeeld de locatie en andere ontwikkelruimte vast te leggen in een vervolgovereenkomst.

De plannen passen goed bij de gemeentelijke gebiedsvisie voor De Groote Heide om te investeren in vrijetijdssector. Een intensievere leisure is voorzien aan de randen van het gebied, terwijl de rust en ruimte blijft gewaarborgd in de kern. De raad buigt zich op 20 april aanstaande over de voorgenomen intenties en over de gebiedsvisie voor De Groote Heide Valkenswaard. 
 

Voor jong en ouder 

Michel Geenen: “Het gaat om familiepark met laagdrempelige attracties voor jonge kinderen. Daarnaast biedt het park ook voldoende faciliteiten voor (groot)ouders. Het park is bedoeld voor zowel de vele toeristen die deze regio bezoeken, alsmede voor de Valkenswaardenaren. Als locatie voor het park wordt gezocht in het gebied ten noordoosten van Center Parcs Kempervennen. Daarmee is ook een relatie met het dorp Valkenswaard gelegd, iets wat voor ons en ons bedrijf erg belangrijk is. Het is de bedoeling dat het park het gehele jaar open zal zijn en altijd voldoende vertier kan bieden aan de bezoekers, ook bij slecht weer. Vandaar dat er ook plannen zijn om een deel van de activiteiten overdekt te maken.

De beoogde locatie ligt dicht bij De Kempervennen van Center Parcs, dat is gunstig voor alle betrokkenen. En verder is het idee om in het park hoogteverschillen aan te brengen, zodat het geheel een spannende en speelse uitstraling krijgt. Bovendien krijgen bezoekers vanuit de hogere punten in het park, goed mee dat ze zich bevinden in een prachtige groene omgeving. Die groene omgeving is uiteraard een belangrijk kenmerk van Valkenswaard.”

Leisure is groeisector

Wethouders Tindemans en Wijnen vullen aan: “Als gemeentebestuur juichen wij de vestiging van een familiepark van harte toe. De vrijetijdseconomie is voor de gemeente Valkenswaard een belangrijk economisch speerpunt. Zo is in de Toekomstvisie 2030 opgenomen dat een kwalitatief goed en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod cruciaal is voor de economische ontwikkeling van Valkenswaard. En dit hebben we in de gebiedsvisie al concreet vertaald naar de ambitie om een heuse ‘leisurezone’ te realiseren aan de zuidzijde van Valkenswaard. Want dit gebied is met de aanleg van de Westparallel straks nog beter te bereiken vanuit Eindhoven en België. Het gebied ligt voor Eindhovenaren op fietsafstand. Met een kwartier ben je er, via fietspad Oude Spoorbaan. In de gemeentelijke gebiedsvisie over De Groote Heide is daarom een plan opgenomen om dit fietspad te verlengen van het Van Abbe museum naar de Achelse Kluis.

Met het vrijetijdsbeleid 2015 – 2020 streeft de gemeente naar meer bezoekers en een volledig vrijetijdsaanbod. Hierbij hebben we speciale aandacht voor jongeren en (jonge) gezinnen met kinderen, beeldbepalend aanbod, grootschalige voorzieningen en leisure-hotspots. We willen met deze ontwikkelingen onze economie versterken. De plannen van Rofra dragen perfect bij aan het realiseren van deze ambitie.”