Persoonlijk bericht burgemeester aan inwoners

15 maart 2020 - Beste inwoners van Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft, 

Niet alleen Brabant, maar heel Nederland is inmiddels in de ban van het coronavirus. En de nieuwste maatregelen zijn nodig om te zorgen dat we het virus kunnen indammen. Ik begrijp dat dit van ons allemaal veel vraagt. Het raakt ons als individu en in onze gezinnen, het raakt ons in het werk, het raakt het openbare leven in Valkenswaard.  

Evenementen met meer dan 100 personen zijn afgelast, scholen, sportclubs en horeca zijn gesloten en gevraagd is onze sociale contacten tot het noodzakelijke te beperken. De situatie waarin wij ons bevinden brengt veel onzekerheid met zich mee en heeft gevolgen voor iedereen.  

Ik vind het bewonderingswaardig te merken hoe wij allemaal, met alle ingrijpende consequenties, onze verantwoordelijkheid nemen en gehoor geven aan de oproep de maatregelen op te volgen.  

En hulde aan onze hulpverlenende instanties en onze mensen in de zorg! Niet alleen in de ziekenhuizen, maar ook lokaal in onze zorginstellingen en thuis. Zeker onze ouderen en kwetsbare inwoners worden door de maatregelen vooral ook sociaal getroffen. In Valkenswaard hebben wij oog voor elkaar, kijken we naar elkaar om. Laten we in deze tijd hier extra aandacht voor hebben en eens wat vaker bellen of online face-to-face contact opnemen. 

Als burgemeester blijf ik met een speciaal team van medewerkers alle ontwikkelingen nauwlettend volgen en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Zo zijn het gemeentelijk zwembad, de sporthallen en ons Centrum voor Muziek en Dans inmiddels ook gesloten. We sluiten aan op de beslissingen op Rijksniveau en van de regioburgemeester, die voor de 21 gemeenten in Brabant Zuidoost de leiding heeft en ook regelmatig overlegt. 

Er zijn ontzettend veel mensen bezig met de aanpak van het virus. Er wordt geprobeerd de verspreiding van het virus te stoppen. Mijn ervaring is dat wij hier met elkaar vrij nuchter zijn en niet snel in paniek raken. En dat is ook niet nodig. Belangrijk is juist om gehoor te geven aan de gestelde maatregelen en de adviezen ter harte te nemen. Alleen samen kunnen we deze coronacrisis de kop indrukken en de gevolgen ervan dragen.  

Ik wens u alle goeds in deze bijzondere tijd en kijk nog wat vaker - telefonisch en online - naar elkaar om dan we al deden! 

Vriendelijke groet, 

Anton Ederveen 
Burgemeester van Valkenswaard 

De gemeente Valkenswaard volgt de richtlijnen en adviezen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, van het RIVM en de Rijksoverheid.  

Volg de laatste ontwikkelingen via de speciale Corona-website via www.rijksoverheid.nl, de website van het RIVM en de gemeentelijke website