Persbericht: Duidelijkheid voor inwoners en verenigingen Eurocircuit

Dit item is gearchiveerd op 09-07-2021.

9 juni 2021 - De definitieve Rapportage Toekomst Eurocircuit inclusief de uitkomsten van de enquête onder de inwoners van de gemeente is openbaar. Het majeure rapport met apart bijlagenboek is op 8 juni alvast aan de gemeenteraad verstrekt waarna de voorbereiding op de besluitvorming kan beginnen. De respons op de burgerpeiling in april was hoog vergeleken met soortgelijke onderzoeken.

Wethouder Kees Marchal licht toe: “Het feit dat 1348 inwoners gereageerd hebben, toont aan dat inwoners het erg belangrijk vinden hun mening te geven over het circuit. Het geeft eenieder een beeld om goed te bedenken wat de beste toekomst is voor het Eurocircuit terrein. Uiteindelijk hoop ik van harte dat er een gedragen besluit valt in de gemeenteraad, zodat we de verenigingen en alle inwoners duidelijkheid kunnen geven.”

De definitieve rapportage Toekomst Eurocircuit en het Bijlagenboek waar onder andere het totale onderzoeksrapport van de enquête verwerkt is, staan op www.valkenswaard.nl/eurocircuit

Raad neemt besluit

Het college van burgemeester en wethouders heeft het rapport besproken. Het besluit over de toekomst van het Eurocircuit terrein ligt in handen van de gemeenteraad. De komende weken overwegen de raadsleden en fracties wat het beste past bij de inwoners en verenigingen van Valkenswaard en hoe zij de toekomst van dit terrein voor ogen hebben. Een moeilijk besluit, maar heel belangrijk dat het bestemmingsplan, dat nog dateert uit 1977, opnieuw wordt vastgesteld. De procedure daarvoor moet opgestart worden zodat de richting voor de toekomst weer duidelijk wordt. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en besluit in de raadsvergadering van 15 juli over het Eurocircuit. De commissievergadering daaraan voorafgaand op 1 juli is essentieel. Alle fracties kunnen dan hun vragen stellen en de discussie voeren. Deze vergaderingen zijn openbaar. Inwoners die deze fysiek willen bijwonen, kunnen zich tijdig aanmelden via griffie@valkenswaard.nl. Online thuis meekijken kan ook via www.valkenswaard.nl/webcast.

5 keuzes

De 5 toekomstperspectieven van het Eurocircuit terrein om uit te kiezen, zijn als volgt:

 1. Terrein omvormen tot natuur
 2. Huidig feitelijk legaal gebruik vastleggen in nieuw bestemmingsplan
 3. Terrein omvormen tot leisurezone
 4. Het gebruik ten behoeve van crossen maximaal faciliteren
 5. Combinatiescenario

Uitkomsten enquête

De respons op de burgerpeiling was hoog, te weten 33%; dat geeft aan dat inwoners het erg belangrijk vinden dat er een keuze wordt gemaakt over de toekomst van het Eurocircuit terrein. Dit was het resultaat van de steekproef, dus de inwoners van de gemeente Valkenswaard die uitgenodigd zijn (doorsnede van de bevolking). “Gemiddeld bij andere onderzoeken ligt de respons op 20% als er voldoende animo is”, zegt onderzoeksbureau Het PON/Telos. De inwoners die een code hebben opgevraagd om ook mee te doen aan de enquête, komen hier bovenop.

Een paar feiten uit de enquête op een rij:* 

 • 54% van de respondenten geeft aan dat het Eurocircuit (zeer) belangrijk is voor Valkenswaard;
 • 94% geeft aan dat het een belangrijk thuishonk is voor de huidige verenigingen;
 • 74% ervaart geen knelpunten bij het Eurocircuit, 17% ervaart last van motorgeluid bij evenementen, 13% bij trainingen, 11% heeft last van het verkeer bij evenementen. 16% vindt de activiteiten slecht voor natuur en milieu.
 • 87% vindt het Eurocircuit belangrijk voor de bekendheid van Valkenswaard, 80% voor de economie. 9% vindt het Eurocircuit niet belangrijk voor Valkenswaard.
 • 85% vindt het belangrijk dat de gemotoriseerde sporten op het Eurocircuit blijven bestaan, 74% vindt het belangrijk voor Nederland dat deze sport blijft.
 • Vervolgens worden alle 5 toekomstperspectieven uitgebreid beoordeeld door de respondenten. Dat leest u in de volledige rapportage.

*NB: dit zijn percentages uit de samenvatting van het onderzoek. Om het geheel goed te kunnen beoordelen is het lezen van de totale onderzoeksrapportage essentieel. Ga naar www.valkenswaard.nl/eurocircuitDe samenvatting van het onderzoek bevindt zich in DEEL IV (paragraaf 20.2). Het volledige rapport van de enquête leest u in het Bijlagenboek (DEEL V, bijlagen 16 en 17).

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het Eurocircuit? Stuur een e-mail naar toekomsteurocircuit@valkenswaard.nl. Nieuwsbrief nr. 4 is net verschenen: https://mailchi.mp/85fa35a897b1/nieuwsbrief-nr-4-toekomst-eurocircuit-juni-2021.