Per 1 juli 2018 aardgasvrije nieuwbouw

Dit item is gearchiveerd op 20-07-2018.

25 juni 2018 - Het verbod op aardgas in nieuwbouw wordt per 1 juli 2018 ingevoerd. De Wet Voortgang Energietransitie (VET) regelt dat de aansluitverplichting van nieuwbouw op het gasnet gaat verdwijnen.

Dit heeft tot gevolg dat nieuw te bouwen woningen en andere gebouwen verplicht aardgasvrij moeten worden uitgevoerd. Tenminste, als ze behoren tot de kleinverbruikers (=verbruik minder dan 40 m3 per uur) en waarvoor de aanvraag omgevingsvergunning vanaf 1 juli 2018 wordt ingediend.

Het kabinet zet hiermee de eerste stap in de overgang van fossiele naar duurzame energie. Op deze hoofdregel kan alleen een uitzondering worden gemaakt als de nieuwbouw in een gebied ligt dat door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen als gebied waar aansluiting op het gastransportnet om ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’ noodzakelijk is. Via een ministeriële regeling komen hiervoor nog nadere regels. "Hier maken wij echter geen gebruik van," aldus wethouder Theo Geldens van duurzaamheid.