Oproep centrumbewoners parkeerpanel op 16 mei

Dit item is gearchiveerd op 17-05-2019.

23 april 2019 - Op dit moment werkt de gemeente Valkenswaard een parkeervisie uit.

Met de parkeervisie wil de gemeente antwoord krijgen op de vraag: ‘Wat voor gemeente wil Valkenswaard zijn en wat kan parkeren daaraan bijdragen?’ In de visie worden ook verschillende parkeermaatregelen besproken. Bijvoorbeeld hoe we als gemeente om willen gaan met een blauwe zone of betaald parkeren.

De gemeente is nog op zoek naar centrumbewoners om mee te praten over de parkeervisie in een parkeerpanel. Daarin zijn verschillende mensen en organisaties vertegenwoordigd. Heeft u als centrumbewoner interesse om hieraan deel te nemen en bent u beschikbaar op donderdag 16 mei van 19.00 tot 21.00 uur? Meldt u zich dan voor 10 mei aan via de e-mail. Graag ontvangen we uw redenen om deel te nemen aan het panel. Geef daarbij aan waar u in het centrum woont (adres niet verplicht).