Oproep aan beeldend kunstenaars

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2017.

24 november 2017 - Wie maakt een winnend ontwerp voor een kunstwerk op rotonde Europalaan?

De gemeente Valkenswaard daagt beeldend kunstenaars uit om hun ideeën te geven voor een kunstwerk op de rotonde die de Europalaan verbindt met de Wolbergstraat en Bakkerstraat. Inzenden van ideeën kan tot 1 januari 2018. Belangrijke randvoorwaarde: het ontwerp moet passen binnen het onderwerp ‘het Bels Lijntje’.

Herinrichting Europalaan

Van najaar 2015 tot en met voorjaar 2017 is er hard gewerkt om de Europalaan opnieuw in te richten. Het project is voor 99 procent gereed; er ligt een prachtige, nieuwe weg. Één van de zaken die nog ontbreekt, is een kunstwerk op eerdergenoemde rotonde. Daarom worden nu kunstenaars die affiniteit hebben met Valkenswaard opgeroepen om een voorstel te doen voor een kunstwerk op de rotonde.

Creatieve ideeën

Alle inzendingen worden door een jury beoordeeld. De jury kijkt naar originaliteit van het ontwerp, de aansluiting met het thema, duurzaamheid, toepasbaarheid in het landschap en technische haalbaarheid. Het gaat in deze publieksprijsvraag in eerste instantie om het creatieve idee (en niet direct om de kwaliteit van de uitvoering van tekening of maquette). De jury kiest vervolgens drie genomineerden. Zij krijgen de vraag om het idee verder in een 3D animatie of een maquette uit te werken. Voor deze drie genomineerden is een vergoeding beschikbaar.

Voorwaarden

Buiten enkele voorwaarden rond de uitvoering, is een belangrijke voorwaarde dat het ontwerp past binnen het thema ‘het Bels Lijntje’, ook wel bekend als Spoorlijn 18 Winterslag - Eindhoven. Deze spoorweg liep van 1866 tot en met 1959 door Valkenswaard. De huidige Europalaan loopt over een deel van dit oude spoortraject.

Deelnemen

Geïnteresseerden kunnen een informatiepakket met omschrijving van de procedure en achtergrondinformatie opvragen bij de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar martine.van.der.plas@a2samenwerking.nl

* De afbeelding bij dit nieuwsbericht is illustratief en het getoonde betreft een kunstwerk op een andere rotonde in een andere gemeente.

Bereikbaar Valkenswaard, kijk bij de nieuwsberichten 2017