Ook in 2018 sociaal ondernemen door de gemeente Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 16-01-2018.

22 december 2017 - Al vele jaren voeren medewerkers van Ergon Groen & Reiniging onderhoudswerkzaamheden uit in Valkenswaard. In opdracht van de afdeling Beheer & Uitvoering van de gemeente bestrijden zij het onkruid, onderhouden de plantsoenen en ruimen het zwerfafval op. Als dank voor de inzet in de afgelopen jaren heeft de gemeente samen met Ergon een lunch aangeboden aan de medewerkers. 

Wethouder Wijnen van Beheer Openbare Ruimte: “We werken al jaren samen op twee terreinen: de sportparken en de openbare ruimte. Die samenwerking verloopt prima. We zijn heel erg tevreden. We waarderen de inzet van medewerkers enorm. Dit is goed voor de gemeente en goed voor hun. We zijn trots op deze mensen. Ze doen hun werk goed en zijn enorm betrokken. We gaan graag daarmee verder in 2018.” 

Gemeente draagt actief bij aan werkgelegenheid

Bij Ergon Groen & Reiniging werken ongeveer 400 medewerkers. De meeste van deze medewerkers hebben een (forse) afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Door het beschikbaar stellen van het groenonderhoud in Valkenswaard aan Ergon, draagt de gemeente actief bij aan de werkgelegenheid van circa 32 inwoners met een arbeidsbeperking. Wethouder Buiter van Werk en Inkomen: “We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen met een beperking in een goede, sociale en arbeidzame omgeving onder te brengen. Een groot deel van die opgave gaat vindt plaats via Ergon.” Wethouder Buiter en wethouder Tindemans van het Sociaal Domein zitten in het Algemeen Bestuur van Ergon. Buiter: ”Hierdoor zorgen we actief voor invulling van die maatschappelijke opgave.” Ook in 2018 gaat de gemeente door met deze vorm van sociaal ondernemen. 

Achtergrond

Ergon is de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE), een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Zuidoost Brabant. Het samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten Veldhoven, Valkenswaard, Waalre, Heeze-Leende en Eindhoven. Voor deze gemeenten voert Ergon diverse vormen van gesubsidieerde arbeid uit in het kader van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. Bij Ergon werken ongeveer 2.100 medewerkers, waaronder circa 2.000 met een beperking. Van alle medewerkers met een beperking komen er 150 uit Valkenswaard.