Ontwikkelingsplan Bos- en Natuurterreinen Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 01-07-2019.

4 juni 2019 - Het college van Valkenswaard heeft een ‘Integraal Ontwikkelingsplan Bos- en Natuurterreinen’ vastgesteld voor de gebieden waarvan de gemeente eigenaar is.

Met ruim 960 hectare bossen, natuurterreinen en landschapselementen, is de gemeente Valkenswaard een grote beheerder in het hart van het Natuurgrenspark De Groote Heide. Het eigendom kenmerkt zich door grote variëteiten in terreintype, biotopen en voorkomende planten– en diersoorten.

Wethouder Theo Geldens: “Ons grondgebied heeft zich door de jaren heen ontwikkeld van woeste gronden, via ontginningsbossen, tot Europese topnatuur (Natura-2000-gebied).
We spreken niet voor niets van het ‘goud van Valkenswaard’.Als eigenaar van deze bijzonder mooie gebieden heeft de gemeente een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ware potentie tot ontplooiing te brengen, voor onze eigen inwoners, maar óók voor iedereen die met respect van onze natuur komt genieten.
De komende beheerperiode is een natuurlijke en logische vervolgstap in de samenwerking met alle betrokken partijen om het buitengebied van Valkenswaard nóg mooier te maken.”

Duurzaam beheer

Het nieuwe Ontwikkelingsplan komt in de plaats van het bosbeheerplan en het natuurherstelplan, waarvan de looptijd verstreken was. Het plan voldoet aan de strenge eisen van de FSC-certificering (Forest Stewardship Council). Het FSC-certificaat toont objectief aan dat de gemeentelijke bossen op duurzame wijze worden beheerd.
Het doel van het integrale plan is het vastleggen van de ontwikkelrichting van de Valkenswaardse bossen, natuurterreinen en landschapselementen voor de komende 18 jaar, het behouden van de bestaande waarden en deze waar mogelijk verder ontwikkelen.

De gemeente wil de terreinen (laten) beheren ten dienste van de samenleving. Daarbij staan de ecologische ontwikkeling van de natuurterreinen, het vergroten van de biodiversiteit, een klimaatbestendige en duurzame productie én een laagdrempelige goede toegankelijkheid met een goed voorzieningenniveau centraal.
Bosgroep Zuid-Nederland zal ook de komende jaren het duurzame bos- en natuurbeheer voor de gemeente Valkenswaard blijven uitvoeren.

Film en informatieavond

In opdracht van de gemeente, heeft de Bosgroep een korte videofilm gemaakt over het natuurbeheer, -herstel en -ontwikkeling in Valkenswaard. Bekijk de film op deze webpagina en geniet van de fraaie beelden.
Het Integraal Ontwikkelingsplan Bos- en Natuurterreinen vindt u is bij de Nota's en Notities op deze site onder het kopje ‘Groen en Natuur‘.

Op maandag 24 juni organiseert de gemeente een informatieavond om het plan te presenteren en toe te lichten. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden kan via een mailtje naar chris.sandkuijl@valkenswaard.nl .

Tekst

Tekst