Ontwerplab zoekt oplossingen voor duurzame en gezonde leefomgeving

Dit item is gearchiveerd op 08-04-2019.

18 maart 2019 - Vandaag tekenden Provincie Noord-Brabant, gemeenten Eindhoven, Waalre en Valkenswaard en TU Eindhoven een intentieovereenkomst voor de oprichting van een Ontwerplab.

In dit Ontwerplab gaan alle partners op zoek naar innovatieve toepassingen voor het gebruik van het gebied tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Hierbij staan duurzaamheid, het zoeken naar alternatieve vervoersoplossingen en het inspelen op de gevolgen van klimaatverandering centraal.

Met de realisatie van de nieuwe N69 verandert de functie van de oude weg tussen Eindhoven, Waalre en Valkenswaard. Om dit gebied in de toekomst te veranderen van een vervoersgebied naar een verblijfsgebied, hebben gemeenten, provincie en TU/e de handen ineen geslagen.

Economische groei heeft gezorgd voor meer verkeersdrukte en daardoor een toenemende druk op het milieu en de omgeving. Ook het gebruik en de vitaliteit van de centrumgebieden is door veranderingen in consumptie- en recreatiepatronen onder druk komen te staan. Zo kampen veel centrumgebieden met leegstand.

In het driejarig studieprogramma, dat onderdeel wordt van de master Urbanism op de TU/e gaan studenten, onderzoekers en professionals met deze vraagstukken aan de slag. Zowel de TU/e als de gemeenten en provincie stellen capaciteit beschikbaar voor het Ontwerplab. Een kwartiermaker gaat de komende maanden aan de slag met het oprichten van het lab. Voor de zomer moet duidelijk zijn hoe de organisatie, bemensing en financiering vorm krijgen, en welke samenwerkingsmogelijkheden er zijn met andere kennisinstellingen, financiële partners en bedrijfsleven.

Met de ondertekening van de intentieovereenkomst is de eerste stap gezet in het ontwikkelen van een nieuwe manier van samenwerken tussen verschillende overheden en kennisinstellingen. Dit loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet.

Foto:
Een ‘gezonde’ toost op de getekende intentieovereenkomst. Gezamenlijk op zoek naar oplossingen voor een gezonde en duurzame leefomgeving.
V.l.n.r. Theo Geldens (wethouder Gemeente Valkenswaard), Arno Uijlenhoet (wethouder gemeente Waalre), Erik van Merrienboer (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant), Suzanne Udo (directeur bedrijfsvoering faculteit Bouwkunde TU/e)
Verhinderd, heeft al wel getekend: Jan van der Meer (wethouder Gemeente Eindhoven)