Ontwerpen ter inzage van herinrichting wegen Dommelen-Zuid

15 juni 2020 - De aanleg door de provincie van de nieuwe N69, ook wel Westparallel genoemd, heeft gevolgen voor de verkeerssituatie op verschillende wegen in Dommelen-Zuid.

Als gemeente vinden we het belangrijk om bereikbaarheid en de leefbaarheid voor bewoners te behouden. Sluipverkeer willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daarom zal een aantal wegen in Dommelen-Zuid aangepast worden. Dit zijn de: Westerhovenseweg - Brouwerijdreef - Bergstraat - Norbertusdreef - Venbergseweg en de Dommelseweg in Valkenswaard.

De ontwerpen voor de herinrichting zijn tot stand gekomen door werkgroepen met daarin bewoners van Dommelen-Zuid en Valkenswaard.

Via de website www.dommelenzuid-inbeeld.nl kunt u vanaf donderdag 18 juni alle ontwerpen inzien. Hier heeft u ook de mogelijkheid om vragen te stellen. Deze worden ook beantwoord via deze site. In tekstballonnen ziet u welke situatie zich voordoet in het ontwerp. Klikt u op de straatnaam, dan ziet u een impressie van het toekomstbeeld van de betreffende straat. Ook ziet u hier de eerder door de werkgroepen gestelde vragen en reacties daarop.

Mocht u graag iemand willen spreken, dan kunt u contact opnemen met Sylvia Hoosemans via: verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.

Inloopbijeenkomst

Voor inwoners die echt geen mogelijkheid hebben om de ontwerpen via de genoemde website te bekijken, organiseren wij op dinsdag 23 juni een inloopbijeenkomst. Daarbij houden we uiteraard rekening met de Coronamaatregelen. De inloopbijeenkomst vindt plaats in sporthal De Belleman in Dommelen.

Vooraf aanmelden en andere voorschriften

Lukt het u echt niet om de ontwerpen online in te zien? Dan bent u welkom op de inloopavond. Daarbij gelden de volgende voorschriften.

 • Kom zoveel mogelijk alleen!
 • Bij verkoudheid of klachten; blijf thuis.
 • Het is nodig om u vooraf aan te melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar verkeerdommelenzuid@valkenswaard.nl.
 • U geeft hierbij aan in welk tijdsblok u komt:
  • Blok A: van 15.30-16.30 uur
  • Blok B: van 17.00-18.00 uur
  • Blok C: van 19.00-20.00 uur
  • Blok D: van 20.30-21.30 uur
 • Is het niet mogelijk om alleen te komen, dan geeft u in de mail aan met wie u komt.
 • Er worden maximaal 30 personen tegelijk toegelaten in de zaal. Is dit aantal bereikt, dan formeren we buiten een wachtrij, met onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de wachtenden. Verlaat iemand de sporthal, dan mag de volgende naar binnen.
 • Ook in de sporthal zelf staat aangegeven hoe u zoveel mogelijk afstand kunt houden. Voor ieders veiligheid verwachten wij dat u zich hieraan houdt.

Reageren op ontwerpen

Vanaf donderdag 18 juni tot en met woensdag 29 juli kunt u schriftelijk een zienswijze over de ontwerpen indienen. De zienswijze moet gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Vervolgproces

Na de inspraakperiode ontvangt het college van burgemeester en wethouders een advies over verkeersmaatregelen. De inspraakreacties worden hierbij aangeboden. Het college neemt een besluit over de te nemen verkeersmaatregelen in Dommelen-Zuid.

Wanneer de uitvoering van de werkzaamheden precies start is nu nog niet bekend. Dit zullen we aankondigen via de gemeentepagina in het Valkenswaards Weekblad en de gemeentelijke website.

U kunt straks de vorderingen van de werkzaamheden volgen op valkenswaard.watgebeurtervoormijndeur.nl.