Ontwerp reconstructie Warande en omgeving ter inzage

Bekijk de afbeelding op groter formaat

12 april 2021 - In opdracht van de gemeente heeft advies-en ingenieursbureau RA-Infra een voorlopig ontwerp gemaakt voor de vernieuwing van de riolering en de herinrichting van de Warande, Stadselaan, Reestraat en de Dasstraat.

De riolering in deze straten is tussen de 60 en 70 jaar oud en een groot gedeelte moet worden vervangen. Hierover vond vorig jaar een inloopbijeenkomst plaats. De inbreng uit die bijeenkomst is verwerkt in het voorlopig ontwerp voor de straten.

Reageren vóór 1 mei

Bewoners hebben een brief ontvangen over het ontwerp. Vanwege corona kunnen we geen bijeenkomst organiseren en presenteren we de informatie via de website van de gemeente. U kunt tot 1 mei reageren op de tekening via reactieformulier op de webpagina.

Kunt u niet reageren via het formulier, maar heeft u wel vragen en/of suggesties? Dan kunt u bellen naar de heer Cor Theunisse van Ra-Infra via het nummer (040) 2076163.

Wat gaat er gebeuren?

De bestrating in genoemde straten is nog wel in goede staat en hoeft niet te worden vernieuwd. We hebben gekeken naar mogelijkheden om deze straten ‘groener’ te maken en het bestaande groen te verbeteren. Tot slot is de verkeersveiligheid bekeken.

Voor de Stadselaan, tussen de Eekhoornstraat en de Reestraat, zien wij mogelijkheden voor een andere, groenere, inrichting. Daar is ruimte door het brede straatprofiel, in combinatie met de grote hoeveelheid groen.

Om de verkeersveiligheid te verbeteren hebben we een plan uitgewerkt om de kruising Warande - Den Haas om te vormen naar een verhoogd kruispunt.

Hoe verder?

Terugkoppeling over de ingediende vragen en voorstellen vindt per mail plaats binnen twee weken na 1 mei. Daarna stellen we het definitieve ontwerp vast en publiceren dit op de webpagina. We verwachten de werkzaamheden dit najaar te kunnen uitvoeren. Ze duren ongeveer 4 maanden. Deze planning is natuurlijk mede afhankelijk van de weersomstandigheden.