Ontmoetingsplekken in Geenhoven en Dommelen verder na succesvolle proefperiode

14 september 2020 - Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard heeft besloten om de huidige proef (pilot) met de ontmoetingsplekken (voorheen ‘huiskamers’ genoemd) in de wijken Geenhoven en Dommelen een meer permanent vervolg te geven.

Daarbij blijven de beide wijkorganen (Wijkcommissie Geenhoven en WeDommelen) de activiteiten organiseren. De komende periode is gericht op verdere uitbreiding van dat activiteitenprogramma én van de samenwerking met professionele organisaties als Cordaad, Lunetzorg, Zuidzorg, Lumens en Mee. Deze samenwerking maakt het mogelijk om beter en sneller te kunnen signaleren wat er speelt bij inwoners. Daarmee is het ook mogelijk om eerder te onderkennen welke behoeftes er zijn op het gebied van hulp en ondersteuning.

Achtergrond

Op initiatief van de wijkcommissies in Geenhoven en Dommelen stelde de gemeente Valkenswaard in het najaar van 2018 een budget beschikbaar voor een proef van twee jaar met het ontwikkelen van ontmoetingsplekken (toen ‘huiskamers’ geheten) in deze twee wijken. Bedoeling was om een plek te creëren waar bewoners van alle leeftijden zó binnen kunnen lopen en waar veel activiteiten samen komen. Waar mensen terecht kunnen voor informatie, een hulpvraag, of gewoon een kopje koffie en een praatje.

Het college zag en ziet de ontmoetingsplek als een voorbeeld van overheids- en burgerparticipatie. Het initiatief stimuleert o.a. ontmoeting, zelfredzaamheid, sociale cohesie, eigen verantwoordelijkheid van bewoners en integratie van Nederlanders met een migratieachtergrond. Het versterkt bovendien het netwerk van vrijwilligers en professionals.

Positieve balans opmaken

Nu de proefperiode bijna verstreken is, is de balans opgemaakt. Wat is er gedaan en wat is het resultaat? En natuurlijk: (hoe) gaan we verder? De wijkcommissies in Geenhoven en Dommelen hebben in de proefperiode tijd, energie en geld gestopt in de ontwikkeling van ontmoetingsplekken in de wijk. In het Rode Kruisgebouw aan de Gelukken in Geenhoven en aan de achterzijde van de Belleman aan het Van Bruhezedal in Dommelen, bevinden zich deze locaties, waar inwoners uit de wijk elkaar kunnen treffen. Nadat de locaties geschikt gemaakt zijn als ontmoetingsplek, ontwikkelden de wijkcommissies, met hulp van talloze vrijwilligers, activiteitenprogramma’s en ondanks de corona-maatregelen vinden er sinds deze zomer weer ontmoetingen plaats.

De balans slaat dus positief uit.

Wethouder Mieke Theus (Zorg, Welzijn, Wijkgericht werken):”Het is mooi te zien dat de ontmoetingsplekken voor én door inwoners, zowel de netwerken van inwoners versterken, als die van de professionele zorg- en ondersteuningsorganisaties daar omheen. En hoe die ontmoeting er óók aan bijdraagt dat inwoners zich meer betrokken voelen bij hun wijk en er zich actiever voor willen inzetten.”

Burenhulpprogramma’s

Een mooi voorbeeld van dat laatste zijn de burenhulpprogramma’s die al in 2016 zijn ingericht en ondertussen in alle wijken in de gemeente Valkenswaard zijn georganiseerd. Deze programma’s koppelen wijkbewoners die een ander willen helpen en bewoners die een hulpvraag hebben, aan elkaar. Denk hierbij aan een ritje naar het ziekenhuis voor iemand die zelf geen auto kan of mag rijden, het bijhouden van de tuin van iemand die net is geopereerd, of een wekelijks bezoek aan iemand die zich eenzaam voelt.

Meer informatie

Meer weten? Neem gerust eens contact op met de wijkcommissies zodat zij zelf kunnen vertellen wat ze allemaal doen en vooral ook: nog van plan zijn!

Wijkcommissie Geenhoven is bereikbaar via: info@wijkcommissiegeenhoven.nl en WeDommelen via: secretaris@wedommelen.nl of telefoonnummer 06-81430710.