Onteigening in de gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Valkenswaard

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2019.

28 mei 2019 - Bericht van Rijkswaterstaat

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat deelt mee dat in de Staatscourant van 20 mei 2019, nr. 23134, is gepubliceerd het koninklijk besluit van 4 april 2019, nr. 2019000677, tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening voor in de gemeenten Veldhoven, Bergeijk en Valkenswaard voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Grenscorridor N69, nabij de rijksweg A67, ter hoogte van de Locht aan de zuidwestzijde van Veldhoven (km 2.530), via het gebied ten westen van Dommelen (Valkenswaard), op de bestaande provinciale weg N69 ten zuiden van Valkenswaard (km 11.323), met bijkomende werken.
Tegen dit besluit staat geen beroep open.

Gelet op het bepaalde in artikel 64a, derde lid, van de onteigeningswet zal een afschrift van het koninklijk besluit vanaf 30 mei 2019 tot en met 10 juli 2019 ter inzage liggen op de volgende adressen:

  • gemeente Veldhoven, Meiveld 1 te Veldhoven (openingstijden staan op de website van de gemeente);
  • gemeente Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk (openingstijden staan op de website van de gemeente);
  • gemeente Valkenswaard, de Hofnar 15 te Valkenswaard (openingstijden);
  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal.

Te downloaden: