Officiële (her)opening buurtmoestuinen 'De Rijt'

Dit item is gearchiveerd op 10-10-2018.

10 september 2018 - Na een grondige herinrichting worden op zaterdag 15 september om 14.00 uur de tuinen van Moestuinvereniging ‘De Rijt’ in Valkenswaard officieel heropend door wethouder Mieke Theus. Alle belangstellenden zijn hierbij van harte welkom! 

De moestuinen aan de Le Sage ten Broekstraat zijn al enkele maanden in gebruik en nu is het tijd voor de officiële opening. Op 15 september worden ook twee informatieborden van de Wijkcommissie Kerkakkers onthuld. De borden bevatten achtergrondinformatie over het gebied De Rijt.

Van volkstuinencomplex naar parkstrook

De vroegere volkstuinen aan de Le Sage ten Broekstraat zijn het afgelopen jaar omgevormd tot een moestuinencomplex onder beheer van een Moestuinvereniging ‘De Rijt’ (zie: www.facebook.com/Moestuinvereniging-de-Rijt). Rondom het tuinencomplex staat inmiddels een nieuw hekwerk, waartegen een veldhaag komt. Er is een nieuwe ingang met oprijlaan aangelegd aan de Le Sage ten Broekstraat met een houten, afsluitbare poort met de naam Moestuinvereniging ‘De Rijt’ . De omvorming kwam tot stand door burgerparticipatie. De gemeente heeft hierin nauw samengewerkt met de huurders van de tuinen, Wijkcommissie Kerkakkers, de nieuwe Moestuinvereniging en een aantal wijkbewoners. Zo leverde de Wijkcommissie informatie over het voormalige gehuchtje de Rijt dat vroeger op deze plek in de wijk Kerkakkers lag. Hier liep ook de Rijtstraat. De contouren van deze oude straat zijn opgenomen in het project en vormen zo een blijvend aandenken aan de plaatselijke geschiedenis.

Meerjarenproject

De omvorming van de totale groenstrook tussen de Le Sage ten Broekstraat (met daarin het moestuinencomplex) en de Tienendreef, is een project van enkele jaren. De komende jaren komt er nog een openbare boomgaard. De wadi wordt aangepast zodat deze natuurlijker oogt in het landschap en de groenstrook krijgt een meer open karakter. Er komt ook een wandelpad naar de bushalte aan de Tienendreef. Uiteindelijk vormt de groenstrook een belangrijke schakel in een groene, toegankelijke verbinding - een ‘groene wig’ -  die vanuit het Dommeldal (tussen Dommelen-noord en het Gegraaf) doorloopt tot aan het centrum van Valkenswaard.