Nieuwe N69: Boskalis start buiten met eerste onderzoeken

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2019.
sonderingswagen voor geotechnisch onderzoek

4 maart 2019 - Boskalis is bezig met de voorbereidende onderzoeken voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69. Deze onderzoeken afgelopen week gestart en zijn nodig om de nieuwe weg te kunnen bouwen.

Onderzoeken

De komende weken wordt detectie onderzoek gedaan naar Niet Gesprongen Explosieven rondom Valkenswaard. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek worden mogelijk Niet Gesprongen Explosieven verwijderd. Daarnaast wordt op een aantal plaatsen op het tracé Geotechnisch onderzoek uitgevoerd naar de draagkracht van de ondergrond op het tracé. In het veld zie je dan ook op verschillende plaatsen diverse voertuigen en experts die werkzaamheden verrichten.

Begin april worden de archeologische onderzoeken opgestart. Vooruitlopend op deze onderzoeken zijn buiten in het veld de landmeters al druk doende met het uitzetten van de piketpaaltjes.

Nieuwe fase

Op 19 december 2018 hebben provincie Noord-Brabant en Boskalis het contract getekend voor de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69. Boskalis gaat het ontwerp voor de nieuwe weg verder in detail uitwerken, de weg aanleggen en ook voor de periode van 10 jaar onderhouden. De aannemer heeft ongeveer één jaar nodig voor de voorbereiding van de uitvoering. Daarna kan de eerste schop de grond in. 

Ruim baan voor de toekomst

Eind 2021 is de weg gereed. Er komt dan een einde aan de overlast van het vele verkeer over de huidige N69, in met name de dorpskernen van Waalre en Valkenswaard. Met de aanleg van de nieuwe weg, kan de gemeente aan de slag met de herinrichting van het centrum als onderdeel van de toekomstplannen van Valkenswaard.

​Wilt u meer weten over plannen rondom de N69? Kijk dan op de website van Grenscorridor N69.

Foto: sonderingswagen voor geotechnisch onderzoek