Nieuwe licentietoewijzing voor lokale omroep

Dit item is gearchiveerd op 18-09-2018.

23 juli 2018 - Gegadigden kunnen plan indienen tot 17 september.

Het Commissariaat voor de Media heeft in 2014 de Valkenswaardse Omroep Stichting (VOS) voor vijf jaar aangewezen als lokale publieke media-instelling (lokale omroep) voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Valkenswaard. Deze periode is in gegaan op 17 maart 2014 en eindigt op 16 maart 2019. Partijen die in aanmerking willen komen voor een aanwijzing als lokale omroep voor de gemeente Valkenswaard moeten voor 17 september 2018 een aanvraag indienen bij het Commissariaat voor de Media.

Wie een lokale omroep wil beginnen, kan het Commissariaat voor de Media vragen om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling, zoals de wettelijke term luidt. Om in aanmerking te komen voor een aanwijzing, moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten de statuten van de lokale omroep aan de Mediawet 2008 voldoen. Daarin staat bijvoorbeeld dat een omroep dient te beschikken over een programmabeleidbepalend orgaan (pbo), dat bepaalt welk programmabeleid de omroep zal voeren.

Aanwijzingsprocedure

De aanwijzingsprocedure waarborgt dat de aanwijzing gaat naar een representatieve lokale omroep. De Mediawet 2008 bepaalt dat niet meer dan één lokale omroep per gemeente kan worden aangewezen. Het Commissariaat ziet toe op de procedure en verleent de aanwijzing, na een advies daarover van de gemeenteraad van de gemeente waar de lokale omroep wil gaan uitzenden.

Raadpleeg de brochure

De aanwijzing door het Commissariaat brengt een aantal verplichtingen mee voor de lokale omroep. Zo gelden er regels voor dienstbaarheid, reclame en sponsoring, productie en inhoud van het media-aanbod, content uitwisseling, uitbesteding van activiteiten, nevenactiviteiten en de financiële verantwoording. Een nadere uitleg van deze mediawettelijke regels staat in een brochure die te raadplegen is via de website van de Commissariaat voor de Media: www.cvdm.nl onder het kopje ‘lokale omroep’.