Nieuwe koers CMD: impuls voor muziekonderwijs basisschooljeugd

Dit item is gearchiveerd op 20-10-2017.

06 oktober 2017 - Het gaat goed met het Centrum voor Muziek en Dans (CMD) in Valkenswaard! 

In 2016 is bij het CMD een nieuwe koers uitgezet, ofwel ‘Een nieuw geluid’, met als doel om meer kinderen in het basisonderwijs te bereiken. De nieuwe koers leidde afgelopen schooljaar al tot diverse mooie muzikale activiteiten. Zo droegen muziekvakdocenten van het CMD bijvoorbeeld hun steentje bij aan Kerstuitvoeringen van de basisscholen Schepelweyen en De Pionier. In mei werd een schoollied geschreven ter ere van het 70-jarige bestaan van basisschool De Dorenhagen. Bovendien gaf het CMD vorm aan muziek- en dansworkshops (met een spetterende presentatie voor ouders!) op de ‘Kleine Smelendag’ van basisschool De Smelen.
Ondertussen heeft een speciale werkgroep binnen het CMD voor verschillende leeftijdsgroepen een aantal nieuwe projecten ontwikkeld. Die projecten kunnen op school worden aangeboden.

Subsidie voor meer en beter muziekonderwijs

Naast deze meer projectmatige aanpak, staan voor dit schooljaar een paar intensieve samenwerkingen op stapel om nóg meer kinderen te bereiken. Basisscholen De Windroos en De Dorenhagen dienden vorig schooljaar met succes een subsidieaanvraag in bij het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit betekent dat beide scholen voor de komende drie schooljaren een financiële bijdrage krijgen om te kunnen investeren in meer en beter muziekonderwijs voor hun leerlingen.
Beide scholen hebben inmiddels een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het CMD. Doel van deze samenwerking is bijdragen aan een duurzame inbedding van kwalitatief goed muziekonderwijs op de scholen. Docenten van het CMD gaan structureel muzieklessen geven onder schooltijd, ze ondersteunen de groepsleerkrachten en verbinden muzieklessen op school met het buitenschoolse aanbod. Uiteindelijk moet muziek een vaste plek krijgen in het lesprogramma van alle kinderen, in een samenhangende en doorlopende lijn vanaf groep 1 tot en met 8.

Mogelijkheden nieuwe ronde ‘Impuls Muziek’ verkennen

Het CMD heeft, samen met de cultuurcoaches van de gemeente, de subsidie-aanvraag van De Windroos en De Dorenhagen begeleid en ondersteund. Met enkele andere scholen zijn gesprekken gaande om de (samenwerkings)mogelijkheden van de Impuls Muziek te verkennen. Mogelijk is het gevolg dat nog meer scholen zullen instappen. De laatste aanvraagronde van deze subsidie is gestart op 2 oktober 2017.
Met scholen die hier niet voor kiezen blijft het CMD in gesprek, om samen te zoeken naar mogelijkheden om ondersteuning op maat aan te bieden bij het vormgeven van hun muziekonderwijs.