Nieuwe digitale borden verwijzen naar A2

Dit item is gearchiveerd op 27-11-2017.

20 oktober 2017 - Binnenkort worden drie permanente dynamische route informatiepanelen (DRIP’s) neergezet om doorgaand vrachtverkeer te wijzen op de voorkeursroute via de A2. De twee huidige tekstkarren worden daarmee vervangen.

De panelen worden aan de zuidkant van Valkenswaard geplaatst op drie plaatsen: daar waar de Zuidelijke Randweg achtereenvolgens de de Europalaan en de Luikerweg kruist en op de kruising Leenderweg-De Vest. Deze drie panelen zijn eigendom van de gemeente en worden voor de doorverwijzing van vrachtverkeer ingezet totdat de Westparallel er ligt. Daarna worden de tekstkarren voor andere doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld voor route informatie bij evenementen.

Nogmaals aanschrijven

Omdat panelen nog wel moeten worden aangesloten op het elektriciteitsnet, bestaat de mogelijkheid dat er tijdelijk even geen tekst te zien is. Deze periode wordt zo kort mogelijk gehouden. De plaatsing van de nieuwe panelen is aanleiding om de transportbedrijven nogmaals aan te schrijven, zoals ook in de zomer is gebeurd. We wijzen de bedrijven op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van inwoners van het centrum. Zij kunnen hierin een steentje bijdragen door hun chauffeurs niet via Valkenswaard maar richting de A2 te laten rijden, zowel komende vanuit het Zuiden maar ook vanuit het Noorden.

Tellingen

Er komen teksten die elkaar afwisselen in de Nederlandse en Poolse taal. Veel vrachtwagenchauffeurs komen namelijk uit Polen, ook zij die rijden in een vrachtwagen met een Nederlands kenteken. De afgelopen tijd zijn er tellingen gehouden op de Europalaan en Eindhovenseweg. Hieruit komt naar voren dat het doorgaand vrachtverkeer, ondanks de maatregelen, nog altijd niet significant afneemt.

Kijk ook op Bereikbaar Valkenswaard