Nieuwbouw op locatie Biestven in Borkel en Schaft

Dit item is gearchiveerd op 12-02-2019.

22 januari 2019 - De gemeente Valkenswaard en bouwbedrijf Van Gisbergen hebben de koopovereenkomst getekend voor de levering van bouwrijpe grond op locatie Biestven in Borkel en Schaft. 

De twee partijen zijn verheugd dat na een jaar van planontwikkeling en de aanvraag van een omgevingsvergunning, de bouw van elf woningen van start kan gaan.

Achtergrond

Het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft trok aan de bel om de leefbaarheid in Borkel en Schaft op peil te houden. Ook het gemeentebestuur vond het belangrijk dat in deze kern weer aanwas komt van jongeren en jonge gezinnen. Eind december 2017 hebben de gemeente, het bouwbedrijf en het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft de handen ineengeslagen om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te starten.

Resultaat samenwerking: flexibel en haalbaar bouwplan

Na de informatieavond van 28 februari 2018 heeft bouwbedrijf Van Gisbergen het bouwplan voor de elf woningen verder uitgewerkt in hun woonmenu. Dit woonmenu is een handig hulpmiddel om een woning samen te stellen. Het neemt de potentiële kopers stapsgewijs en overzichtelijk mee door alle opties voor hun nieuwe huis. Zo konden de kopers ervoor kiezen om hun woning casco op te laten leveren of hoogwaardige instapklaar. Naast het afwerkingsniveau zijn er ook verschillende bouwkundige opties. Zo konden potentiele kopers kiezen voor een tussenwoning in verschillende maten of voor een grotere woning, zoals een tweekapper met of zonder uitbouw. In het woonmenu wordt de zorgvuldig tot stand gekomen prijs direct zichtbaar. Met deze totaalprijs kan de koper naar de bank voor een hypotheek.

Op deze manier kon een jongere met beperkte financiële mogelijkheden een afgewerkte woning kopen vanaf circa € 159.000,- (Vrij Op Naam). 

Mede dankzij dit woonmenu zijn er op dit moment alle elf woningen verkocht.

Koopovereenkomst bouwrijpe grond

Nu de verkoop voorspoedig is verlopen hebben de gemeente en Van Gisbergen een koopovereenkomst gesloten om de gemeentegrond te verkopen aan Van Gisbergen, die de percelen dan weer kan doorverkopen aan de nieuwe bewoners van Biestven. Wethouder Geldens is dan ook zeer verheugd, dat er na jarenlange “stilte” nu eindelijk weer daadwerkelijk gebouwd kan worden en feliciteert Van Gisbergen dan ook nadrukkelijk met dit mooie resultaat en hoopt dat met de bouw van deze woningen de leefbaarheid van Borkel weer iets toeneemt.

Voortgang bouwproject

Momenteel is Van Gisbergen gestart met de aanbesteding van de woningen, inclusief het bouwrijp maken van de percelen. Ook nu hebben de gemeente en Van Gisbergen ervoor gekozen om het bouwrijp maken gezamenlijk op te pakken, zodat er in maart 2019 daadwerkelijk gestart kan worden de bouw van de woningen. Over deze start zullen nog publicaties volgen. Wie geïnteresseerd is in het bouwplan kan dit raadplegen via het woonmenu van bouwbedrijf Van Gisbergen: www.woonmenu.eu.