Nieuwbouw bij Biestven in Borkel en Schaft

22 december 2017 - Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeente Valkenswaard, bouwbedrijf Van Gisbergen en Dorpsinitiatief Borkel en Schaft.

De gemeente Valkenswaard, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft en bouwbedrijf Van Gisbergen, hebben de handen ineengeslagen om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te starten. Eerder trok het Dorpsinitiatief aan de bel om de leefbaarheid in Borkel en Schaft op peil te houden. Ook het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat in deze kern weer aanwas komt van jongeren en jonge gezinnen. Wethouder Mart Wijnen, portefeuillehouder van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zegt hierover: “Daarom hebben we vanuit de gemeente de randvoorwaarden aangepast voor het ontwikkelen van dit project. Dat geeft ruimte voor een flexibel plan, waarin jongeren en jonge gezinnen een woning kunnen kiezen die past bij hun portemonnee.”
Van Gisbergen gaat de nieuwbouwwoningen bouwen volgens een zogenaamd ‘woonmenu’.

Resultaat samenwerking: flexibel en haalbaar bouwplan.

Al langere tijd zijn de gemeente en het Dorpsinitiatief met elkaar in overleg om op de locatie Biestven in Borkel een nieuwbouwproject te kunnen realiseren voor ongeveer 10 woningen. In 2014 heeft de gemeente de belangstelling gepeild voor een nieuwbouwwoning op deze locatie onder jongeren binnen de gemeente Valkenswaard. Toen was de belangstelling te divers (huur, koop, korte termijn, langere termijn) om een realistisch plan te kunnen ontwikkelen. In de afgelopen maanden hebben de gemeente, het Dorpsinitiatief en bouwbedrijf Van Gisbergen,  samengewerkt aan een flexibel en haalbaar plan. Jongeren en jonge gezinnen krijgen ruime keuzemogelijkheden en kunnen zo hun keuzes afstemmen op hun financiële mogelijkheden.

De gemeente past voor dit plan de randvoorwaarden aan. Zo is de grondprijs gebaseerd op een recente taxatie en neemt de gemeente een deel van de openbare ruimte voor haar rekening. Voor zover er geen ruimte is om op eigen terrein te parkeren, legt de gemeente  parkeerplaatsen aan die nodig zijn om aan de parkeernorm te voldoen. De bouw van de woningen kan in de loop van 2018 starten.

‘Woonmenu’ biedt koper betaalbare keuzemogelijkheden

Via een nog op te zetten menustructuur voor dit plan kunnen de belangstellenden kiezen voor een tussenwoning met een kleine breedte of voor een grotere woning, zoals een tweekapper. Ook kan de koper zelf het afwerkingsniveau bepalen. Op deze manier kan een jongere met beperkte financiële mogelijkheden een afgewerkte woning kopen vanaf circa € 159.000,- (Vrij Op Naam). Bijzonder is dat de koper keuzes kan maken met behulp van een woonmenu. Door te klikken op een bepaalde keuze ziet hij of zij meteen wat dit betekent voor de totaalprijs. Zo kan de koper met plussen en minnen uiteindelijk terecht komen op het totaalbedrag, waarvoor hij of zij een hypotheek kan afsluiten bij de bank.

Informatie-avond

Op woensdag 28 februari organiseren de gemeente, Dorpsinitiatief Borkel en Schaft en bouwbedrijf Van Gisbergen, een informatie-avond in het Dorpshuis in Borkel. Iedereen is daar welkom vanaf 19.30 uur. Over deze informatie-avond zullen nog publicaties volgen. Wie belangstelling heeft voor een woning kan zich ook al melden via de website van bouwbedrijf Van Gisbergen.