Nieuw evenementenbeleid versterkt merk Valkenswaard en de vrijetijdssector

15 november 2017 - Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het nieuwe evenementenbeleid voor de periode 2018-2022 vast te stellen. Nieuw in de evenementencoördinatie is de rol van de stichting Valkenswaard Marketing. Deze organisatie heeft de taak het eenduidig en gecoördineerd versterken van het ‘merk (brand)’ van Valkenswaard, onder meer via de evenementen.

Positionering

Het nieuwe evenementenbeleid Valkenswaard dient als kader op basis waarvan diverse zaken nader uitgewerkt worden en beleidsregels geformuleerd worden. In het onderhavige evenementenbeleid komen alle aspecten rondom evenementen samen. Van subsidie en ondersteuning, tot vergunningen, veiligheid en promotie. Het evenementenbeleid is bovendien onderdeel van strategisch beleid voor ‘branding’ (promotie) en positionering van Valkenswaard.

Natuur en ‘Selfmade’

Valkenswaard wil bekend staan op de kernthema’s: Natuur en ‘Selfmade’. Het nieuwe beleid geeft daarmee handvatten voor de versterking van de vrijetijdseconomie, dé groeisector van Valkenswaard. Om dit te bereiken streeft de gemeente naar evenementen:

  • Die een positieve bijdrage leveren aan de positionering en ‘branding’ van de gemeente Valkenswaard;
    • In aansluiting op ‘Het verhaal van Valkenswaard’  van Valkenswaard Marketing. Hieruit kwamen de waarden ‘selfmade’ en ‘natuur’ en daarnaast worden ‘paarden’ genoemd als nieuwe potentiële groeimarkt.  
    • In aansluiting op De Groote Heide Valkenswaard, Natuurlijk Avonturen Landschap, gebiedsontwikkelingsvisie buitengebied Valkenswaard, waarin ‘Actief buiten zijn’ centraal staat. Binnen dit profiel is ruimte voor sportieve evenementen. Ook de paardensport maakt hier onderdeel vanuit.
  • die met elkaar worden verbonden tot één krachtige en herkenbare beleving waardoor deze meer impact krijgen;  
  • die een positieve bijdrage leveren aan de versterking van het centrum;
  • die zich richten op de doelgroep ondernemend / avontuurlijk paars en uitbundig;
  • die aansluiten bij de thematiek van Visit Brabant;
  • waarbij de leefbaarheid, veiligheid en openbare orde zoveel mogelijk gewaarborgd zijn.