Natuurlijke inrichting Molenweide bij Venbergse molen

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

14 april 2017 - De omgeving van de Venbergse Watermolen ziet er sinds kort nog ‘natuurlijker’ uit.

Bosgroep Zuid Nederland heeft in het gebied 'Molenweide', in opdracht van de gemeente Valkenswaard, werkzaamheden uitgevoerd. Om te beginnen bij de kano-uitstapplaats bij de Venbergse molen. In plaats van de ijzeren beugels rond de uitstapplaats zijn boomstammen en zwerfkeien gekomen.
Verder is de beschoeiing langs de Dommel hersteld.
Aan de overkant van de Molenstraat is het parkeerterrein ingericht met boomstammen en zwerfkeien en zijn wilgenstruiken geplant om snel een groene uitstraling te krijgen. In enkele boomstammen heeft een boomkunstenaar zitbanken gezaagd.

Tot slot is een stuk landbouwgrond tussen de Molenstraat en de Luikerweg (N69) gedeeltelijk teruggeven aan de natuur. De sloot is daar minder diep geworden en heeft natuurvriendelijke oevers gekregen.