Melding voorgenomen kap 32 bomen Luikerweg / N69 Zuid

Dit item is gearchiveerd op 15-10-2019.

6 augustus 2019 - De gemeente Valkenswaard is geïnformeerd door de Omgevingsdienst Brabant Noord over de voorgenomen kap van 32 bomen aan de Luikerweg / N69 Zuid.

Hiervoor is door wegenbouwer Boskalis in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een melding gedaan.

Voor de voorgenomen kap van de 32 betreffende bomen is volgens de Wet natuurbescherming geen vergunning van de gemeente nodig, maar kan worden volstaan met een melding bij de provincie.
Deze melding komt in de plaats van de eerdere aanvraag voor een kapvergunning van 83 bomen aan de Luikerweg / N69 Zuid. Die eerdere aanvraag betrof óók 51 monumentale eiken binnen onze gemeente. Na overleg tussen de gemeente en de provincie, besloot de provincie deze aanvraag in te trekken.