Melding openbare ruimte voortaan op kaartviewer te bekijken

Dit item is gearchiveerd op 20-04-2019.

22 maart 2019 - Melden van overlast van bedrijven of evenementen, omgewaaide bomen, losliggende stoeptegels, rioleringsproblemen of zwerfvuil kan al sinds enkele jaren via de gemeentelijke website en via de Mijn gemeente app. Als melder krijgt u doorgaans per mail of telefonisch reactie over de afhandeling van uw melding.

Wat is er veranderd?

Nieuw is een kaartviewer die de gemeente Valkenswaard onlangs in gebruik heeft genomen. Dit is een digitaal kaartje in het meldingsformulier op de website waarop alle meldingen in een bepaald gebied te zien zijn met de status ervan. Zo is in één oogopslag te zien of er in een bepaalde straat al meerdere meldingen over hetzelfde onderwerp zijn gedaan en wat de status daarvan is. Het is mogelijk met de zogenaamde “geoprikker” een melding op de digitale kaart te plaatsen waarvan de straatnaam of huisnummer niet bekend zijn, bijvoorbeeld voor meldingen van zwerfvuil in het buitengebied. Hierdoor is het voor team Beheer en Uitvoering beter na te gaan waar de melding zich exact bevindt dan wanneer alleen een omschrijving wordt ingevoerd.

Wat betekent dit voor u?

Met de kaartviewer wil de gemeente Valkenswaard de dienstverlening van haar inwoners verbeteren. Zij verwacht dat inwoners minder vaak meerdere meldingen hoeven te doen over hetzelfde onderwerp en minder vaak bij het klantcontactcentrum hoeven te informeren naar de status van hun melding.

Vragen?

Heeft u vragen, opmerkingen of tips over het melden van overlast en storingen in de openbare ruimte? Neem dan contact op met het klantcontactcentrum via (040) 2083444.