Meerjaren Investering Plan buitensportvoorzieningen ingesteld

Dit item is gearchiveerd op 11-07-2017.

13 juni 2017 - De gemeenteraad heeft ingestemd met de instelling van een Meerjaren Investering Plan (MIP) buitensportvoorzieningen. De zogeheten MIP geeft inzicht in de omvang, kwaliteitsniveau en levensduur van de buitensportvoorzieningen. Ook geeft het een compleet beeld van de vereiste investeringen die gemaakt moeten worden om de continuïteit van de voorzieningen te garanderen.

 Wethouder Buiter van Sportzaken: “Met de instelling van de MIP hebben we een grote stap voorwaarts gemaakt in een stabiele toekomst voor onze mooie sportaccommodaties! Tegelijkertijd krijgen de sportverenigingen hiermee langjarig zicht en duidelijkheid over hun accommodatie en het in stand houden van de juiste kwaliteit.”

Buitensportvoorzieningen

In Valkenswaard liggen vijf grote sportcomplexen: sportpark den Dries, sportpark ‘t Heike, sportpark de Brug, sportpark Valkennest en het Eurocircuit. Totaal zijn er op deze complexen zo’n 65 buitensportvoorzieningen, variërend van een voetbalveld tot een rallycrosscircuit. Van deze sportvoorzieningen wordt door 27 verenigingen gebruikgemaakt. Zij beoefenen hierop 18 verschillende sporten. Variërend van atletiek tot paardensport. 
De gemeente heeft dit jaar de kwaliteit van al deze buitensportvoorzieningen in kaart gebracht. Hierna is vastgesteld wat er naar verwachting de komende jaren allemaal moet gebeuren om het gebruik van deze sportvoorzieningen te kunnen garanderen. Deze informatie staat in het MIP. Uit deze gegevens blijkt dat de gemeente gemiddeld € 500.000 per jaar nodig heeft over een periode van dertig jaar, om deze sportmogelijkheden te kunnen behouden. Het overgrote deel van deze kosten is voor rekening van de gemeente. Buiter: “Wij vinden het immers ook belangrijk dat onze inwoners gebruik kunnen blijven maken van deze sportvoorzieningen. 

Rust in de begroting

Tot nu werden besluiten om over te gaan tot vervanging en renovatie van buitensportvoorzieningen op ad hoc basis genomen. Daarom is via de Nota Kaders 2017-2020 en de programmabegroting 2017, gewezen op de noodzaak van de instelling van een MIP buitensportvoorzieningen. Wethouder Buiter: “Nu weten we dus goed waar we in de toekomst rekening mee moeten houden. Ook alle sportverenigingen zijn hiervan op de hoogte. Vervanging en renovatie kunnen we tijdig afstemmen met sportverenigingen zodat de hinder minimaal is.” Ook creëert het rust en stabiliteit in de begroting. De raad krijgt hierdoor immers een beter overzicht en is in de gelegenheid om prioriteiten te stellen. Daarnaast weet de raad op tijd wat er nodig is om onze buitensportvoorzieningen op orde te houden en kan vervolgens jaarlijks in de Nota Kaders middelen beschikbaar stellen voor de vervanging van buitensportaccommodaties”.