Meer ruimte voor nieuwbouw in Valkenswaard in prognose Provincie.

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

29 juni 2017 - De Provincie Noord-Brabant heeft onlangs een nieuwe bevolkings- en woningbehoefteprognose vastgesteld.

Voor de gemeente Valkenswaard geeft deze prognose weer wat ruimte om nieuwbouw te kunnen programmeren. In de vorige prognose (uit 2014) werd voor Valkenswaard een behoefte van 800 woningen in de 10-jaarsperiode becijferd. Valkenswaard heeft in de afgelopen 3 jaar per saldo ongeveer 200 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Voor de overige circa 600 woningen zijn plannen in de maak of is de bouw al gestart. Dat aantal van 600 zouden we dus mogen bouwen als er geen nieuwe prognose zou liggen. Die is er nu wel: de prognose 2017 en hierin raamt de provincie de behoefte voor Valkenswaard op 775 woningen. Dat zijn er dus 175 méér dan in 2014 werd voorzien in de toenmalige prognose. Valkenswaard mag dus volgens de nieuwe cijfers de komende 10 jaar  nog 775 woningen bouwen om te voorzien in de eigen behoefte.

In Valkenswaard wordt vanaf 2015 flink gebouwd. Dit heeft effect gehad op het aantal inwoners. Na jaren van lichte krimp is de bevolkingsomvang vanaf 2015 weer toegenomen. Dat is belangrijk om voldoende draagvlak te houden voor de vele voorzieningen die Valkenswaard rijk is. Door nieuwbouw te realiseren hebben zich in 2015 en 2016 meer mensen gevestigd dan er zijn vertrokken. Ook in 2017 en 2018 staat er nog veel nieuwbouw op het programma.