Meepraten over (beleids)regels voor evenementen?

Dit item is gearchiveerd op 23-01-2018.

08 januari 2018 - Op maandag 22 januari organiseert de gemeente Valkenswaard een bijeenkomst voor alle inwoners die willen meedenken en –praten over de regels waaraan evenementen in Valkenswaard moeten voldoen.

De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Hofnar 15.

Aanleiding bijeenkomst

De gemeenteraad heeft op 21 december 2017 de Evenementenvisie Valkenswaard 2018-2022 vastgesteld. In deze visie staat de richting die Valkenswaard op wil met de evenementen in onze gemeente.
Op basis van deze visie wordt een aantal zaken verder uitgewerkt en toegelicht, onder meer op het gebied van veiligheid, openbare orde én leefbaarheid. Dat doet de gemeente in de vorm van beleidsregels voor evenementen. Denk hierbij aan de manier van aanvragen van een vergunning voor een evenement en aan welke eisen deze aanvraag moet voldoen, hoe de kwaliteit van een evenement getoetst wordt, wat van belang is op het gebied van veiligheid en gezondheid en hoe ervoor wordt gezorgd dat regels worden nageleefd. Maar ook aan wat er per locatie mogelijk is: hoe vaak kan er een evenement plaatsvinden en welk geluidsvolume is daarbij toegestaan? De verschillende locaties voor evenementen zijn bijvoorbeeld: het centrum van Valkenswaard, de dorpskernen van Dommelen en Borkel & Schaft, sportpark Den Dries en het buitengebied.

Uw inbreng gevraagd voor beleidsregels

De gemeente heeft als ‘praatstuk’ een concept opgesteld voor beleidsregels voor evenementen. Betrokken inwoners zijn van harte welkom om op maandag 22 januari hun ideeën en bevindingen naar voren te brengen voor de verder uit te werken beleidsregels evenementen. Wilt u met ons meedenken en -doen? Meld u dan vóór donderdag 18 januari aan via een e-mail naar jdo@valkenswaard.nl. Dit is het mailadres van Joyce van Doremalen-Olde Agterhuis, senior beleidsmedewerker vrijetijdseconomie.
Na aanmelding ontvangt u het praatstuk per e-mail, als voorbereiding op de bijeenkomst.Op maandag 22 januari krijgt u vervolgens alle gelegenheid om uw bijdrage te leveren aan de definitieve beleidsregels evenementen.
Wilt u inbreng leveren, maar bent u die dag verhinderd? Dan kunt u dit mailen naar genoemd adres en per mail uw ideeën naar voren brengen.

Bent u géén inwoner, maar wel op een andere manier betrokken bij evenementen in onze gemeente en wilt u ook graag uw aandeel leveren? Dan kunt u contact opnemen met Joyce van Doremalen via telefoonnummer (040) 208 34 17 of per e-mail jdo@valkenswaard.nl.