Meedenken over wegen in Dommelen-Zuid

Dit item is gearchiveerd op 17-02-2020.

17 december 2019 - Door de komst van de nieuwe N69 zal een aantal wegen in Dommelen-Zuid waarschijnlijk intensiever gebruikt worden.

De gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk dat de bereikbaarheid goed blijft en dat ook de leefbaarheid voor bewoners niet vermindert. Daarom kijken we samen met bewonerswerkgroepen naar de volgende straten in Dommelen: Bergstraat, Brouwerijdreef, Norbertusdreef, Westerhovenseweg, Venbergseweg en naar de Dommelseweg in Valkenswaard. Ook u kunt meedenken hoe deze straten er in de toekomst uit moeten zien.

Via de website dommelenzuid-inbeeld.nl kunt u uw idee, mening of zorg kenbaar maken. Denk mee! Alle binnengekomen reacties worden meegenomen en overwogen in de planvorming.

Ga verder naar informatie over Dommelen-Zuid